Hiina

Screenshot of a webinar

Hiina võim Euroopa Liidus

Hiina tundub majandusliku koostööpartnerina Euroopa Liidu jaoks vältimatu. Üha kasvav mure inimõiguste eiramise pärast Hiinas, turumoonutused ja intellektuaalse omandi vargused panevad Euroopa riigid mõtlema: kuidas kaitsta oma huvisid, kui Hiinaga suhete lõpetamine ei ole arvestatav võimalus?

Loe rohkem

Lühidalt: Uus maailmakord Pekingi vaatest

Pärast seitset aastakümmet liberaalset korda ja kolme aastakümmet Ameerika unipolaarsust võib olla raske ette kujutada, et praegune reeglitel põhinev rahvusvaheline süsteem, mida toetavad liberaalsed normid ja väärtused ning mis toimib mitmepoolsete institutsioonide najal, võib lõpuks anda teed millelegi radikaalselt teistsugusele. Pekingi poliitiline ja intellektuaalne eliit on aga asunud aktiivsesse arutellu uue maailmakorra loomise üle.

Loe rohkem