november 28, 2023

Euroopa kiire tõus geopoliitiliseks jõuks: Ukraina liikmesuse võimalik mõju ELi välis-, julgeoleku- ja kaitsepoliitikale

EPA/Oleg Petrasyuk/Scanpix
Ukraina relvajõudude droonioperaator Zaporižžja rindejoonel Ukrainas, 27. oktoobril 2023.
Ukraina relvajõudude droonioperaator Zaporižžja rindejoonel Ukrainas, 27. oktoobril 2023.

EL on alustanud uut idasuunalist laienemist ajal, mil Euroopas ja rahvusvahelises korras on kätte jõudnud oluline murdepunkt. On selge, et Ukraina liitumine muudab oluliselt ELi välispoliitikat ja rahvusvahelist mõju.

Euroopa Liidu pindala ja geopoliitiline kaal kasvavad tunduvalt. Nagu iga teinegi liikmesriik, toob Ukraina kaasa oma välis- ja julgeolekupoliitika prioriteedid, ressursid ja mured, nihutades nõnda ELi sisemist tasakaalu ja eesmärke. Ukraina sõjakogemus, ohutaju, lahingutes karastunud armee ja kiiresti kasvav kaitsetööstus muudavad olukorda märgatavalt.

Artiklis esitatakse esialgne analüüs selle kohta, kuidas Ukraina ühinemine võib muuta ELi välis-, julgeoleku- ja kaitsepoliitikat suhetes Venemaaga, Atlandi-üleste suhete, NATO ja kaitsepoliitika valdkonnas, reeglitel põhineva maailmakorra vallas ning suhetes nn globaalse lõuna ja Hiinaga.

Autorid leiavad, et EL peaks koostöös Ukrainaga kiirendama Ukraina Euroopasse lõimimist ning soodustama Ukraina panustamist ELi välis-, julgeoleku- ja kaitsepoliitikasse. Selleks tuleb töötada järgmiste eesmärkide suunas:

  • arendada ELi välis-, julgeoleku- ja kaitsepoliitikat, et paremini toime tulla Venemaalt lähtuva pikaajalise ohuga ja ära kasutada Ukraina tugevusi;
  • jätkata ELi ja NATO paralleelset laienemist, et luua Ukrainale usaldusväärsed sõjajärgsed julgeolekutagatised;
  • edendada ELi ja NATO koostööd võimekuse arendamise vallas, et toetada Ukrainat pikaajaliselt ja suurendada Euroopa kaitsevõimet;
  • toetada Ukraina kaitsetööstust ja selle koostööd ELi liikmesriikide ettevõtetega ning kiirendada seeläbi Ukraina lõimimist juba liitumiseelses etapis;
  • võtta õppust Ukraina vastupanuvõimest hübriidrünnakutele;
  • toetada Ukraina jõupingutusi globaalse lõuna kaasamisel arutellu Ukraina rahuplaani üle, mille eesmärk on tugevdada rahvusvahelist julgeolekut ja reeglitel põhinevat maailmakorda.

Laadi alla ja loe (inglise keeles): Accelerator for a Geopolitical Europe: Potential Impact of Ukraine’s Membership on EU Foreign, Security, and Defence Policy (PDF)


Artikkel on kolmas väljaanne projektis „Ukraina ELiga liitumise poliitiline ja majanduslik mõju ELile ja Eestile“, mille RKK viis läbi koostöös Brüsselis asuva Euroopa Poliitikauuringute Keskusega ning Ukraina Konjunktuuri- ja Poliitikainstituudiga. Multidistsiplinaarne uurimisrühm hindab Ukraina ELiga ühinemise võimalikku mõju poliitika, julgeoleku, institutsioonide, majanduse ja eelarve vallas. Projekti juhib RKK asedirektor dr Kristi Raik ja toetab Eesti Välisministeerium.

Loe ka projekti esimest ja teist artiklit: Ukraina ühinemise võimalik mõju ELi eelarvele ja Ukraina liikmesuse mõju ELi institutsioonidele ja sisemisele jõudude tasakaalule.