Hiina

Eesti-Hiina suhete asümmeetrilisus, teaduskoostöö ja kaudne oht

Ehkki Hiina Rahvavabariigi (HRV) tegevusse ja eesmärkidesse on hakatud suhtuma pragmaatilisemalt ja varasem naiivsus on kadumas, on Hiinale suunatud poliitika endiselt puudulik. Alahinnatakse kaudseid ohte, näiteks asümmeetriliste kaubandussuhete või ühesuunalise andmevooga kaasnevaid tagajärgi. Samuti ei teadvustata, et Rahvavabariigi seadusandlus toetab, mitte ei piira Hiina Kommunistliku Partei võimu, ning üksikisikute ja ettevõtete vabaduste kaitsmise asemel kohustab seadus neid vajadusel koostööle.

Loe rohkem

Taastuvenergia – Kuidas on Hiina hakanud elektrisõidukite ja akude turul domineerima?

Hiina elektrisõidukid on viimase kahekümne aasta jooksul läbi teinud revolutsiooni: arenenud riikide sabas sörkijast on tõustud valdkonna tipptegijaks. Akutootjate seas ülemaailmse juhtpositsiooni kindlustamiseks on Hiina võtnud vastu mitu strateegilist sisepoliitilist otsust, sealhulgas elektrisõidukite ja maavarade vallas, mida toetavad Hiina strateegilised viisaastakuplaanid.

Loe rohkem

Liitlased aitavad neid, kes aitavad ennast: kuidas Eesti ja Jaapan heidutusele lähenevad

Enne Venemaa täiemahulist kallaletungi Ukrainale oli lääne tähelepanu pöördumas Ida-Aasiale ning 21. sajandi esimese poole olulisimaks sõlmküsimuseks peeti Hiinat. Uus olukord aga eeldab kõigilt osapooltelt rahvusvahelise julgeolekuarhitektuuri põhjalikku ümberhindamist. Eestile ja Jaapanile avab see võimaluse täiendada oma julgeolekukäsitlust nii seoses ühiste strateegiliste ohtude kui ka Venemaa ja Hiina põhjustatud laiemate geopoliitiliste nihetega.

Loe rohkem

Hiina ja haruldased muldmetallid: ohukohad Euroopa tarneahelas

Selles analüüsis väidetakse, et Euroopa Liidu ja NATO püüdlused kriitiliste toorainete tarneahelate tugevdamiseks on haavatavad Hiina Rahvavabariigi mõju suhtes peamistele sektori ettevõtetele. Käesolevas uurimistöös on luubi all Euroopa ainsa haruldasi muldmetalle töötleva ettevõtte Silmeti planeeritud laienemine, niisamuti ka ettevõtte omanike taust ning nende praegused ja ajaloolised seosed Hiina turu, partei-riigi, Rahvavabastusarmee ja Hiina kaitsetööstussektoriga.

Loe rohkem

Relvastuskontrolli tulevik

Rahvusvahelise relvastuskontrolli arhitektuur on murenenud juba aastaid. Seni veel allesolevad meetmed on kas osaliselt kaotanud oma tõhusust või on nende täitmine peatatud. Sageli on põhjuseks Venemaa, kes on jätnud enda lepingujärgsed kohustused täitmata.

Loe rohkem