Bart Gaens

Bart Gaens

Soome Välispoliitika Instituudi juhtivteadur Bart Gaens juhib instituudi üleilmsete julgeoleku-uuringute programmis India ja Vaikse ookeani piirkonnas superregionalismi ja vaidlusi tekitavaid ühenduvusi uurivat projekti. Varasemalt on Gaens töötanud instituudi USA poliitika ja võimu keskuse projektijuhina, Jaapani uuringute professorina Helsingi Ülikoolis ja dotsendina Osaka Ülikoolis Jaapanis. Ta on avaldanud töid Euroopa-Aasia piirkondade vahelistest suhetest ja Aasia-Euroopa kohtumistest (ASEM), Jaapani välispoliitikast ja piirkondlikust rollist, India välispoliitikast ja suhetest Euroopa Liiduga, Myanmari sisepoliitikast ning julgeolekuprobleemidest Aasia regioonis. Ta on mitmete ühenduvust, EL-Aasia suhteid, USA-Hiina võimuvõitlust, Atlandi-üleseid suhteid ja Jaapani strateegilise partnerluse otsinguid käsitlevate publikatsioonide (kaas)toimetaja.

Autori artiklid