Uurimisteemad

RKK elluviidavad uuringud on seotud kolme laiema programmiga:

 

KAITSEPOLIITIKA JA STRATEEGIA

Selle programmi eesmärk on edendada strateegilist mõtlemist Euroopa Liidu, Atlandiüleste, regionaalsete ja riigikaitse võtmeküsimustes (nn „kõva julgeolek“).

 

JULGEOLEK JA KERKSUS

See programm on suunanud ohtudele rahvusliku ja rahvusvahelise julgeoleku suhtes (nn „pehme julgeoleku“ küsimused) ning riikliku kerksuse ülesehitamisele.

 

RAHVUSVAHELISED SUHTED JA VÄLISPOLIITIKA

Selle programmi eesmärk on edendada strateegilist mõtlemist Eestit, NATOt ja EL-i mõjutavates lühi-, kesk- ja pikaajalistes välis- ning geopoliitilistes küsimustes.

 

DIPLOMAATIA

Diplomaatia väljaande poolt käsitletavad uurimisteemad.