Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus (RKK) on juhtiv välispoliitika, julgeoleku ja riigikaitsega seotud teemale spetsialiseeruv mõttekoda Eestis, mille eesmärgiks on olla Eesti, liitlaste ja partnerite julgeoleku- ja kaitsekogukondade jaoks eelistatuim piirkondlik teadmiste keskus.

RKK eesmärgid on:

• tugevdada Eesti kaitsevaldkonda, tuvastades ja analüüsides riigikaitse- ja julgeolekuprobleeme ning pakkudes strateegilisi ja poliitilisi lahendusi;

• arendada üksikasjalikumalt NATO ja ELi strateegilist mõtlemist Balti- ja Põhjamaade julgeoleku teemadel, pakkudes ajakohast ja kvaliteetset analüüsi ning poliitikasoovitusi;

• panustada Eesti intellektuaalse rolli suurendamisele NATO-s ja Euroopa Liidus, töötades välja tulevikku suunatud uuenduslikke ideid ja strateegilisi lahendusi Euro-Atlandi ühise julgeoleku tugevdamiseks;

• tõsta avalikkuse teadlikkust ja stimuleerida avalikku arutelu julgeoleku, riigikaitse ja välispoliitika küsimustes.

Oma visiooni ja eesmärkide täitmise nimel RKK:

• viib läbi uuringuid;

• korraldab iga-aastaselt olulist välispoliitika üritust – Lennart Meri konverentsi (LMC)

• korraldab Balti Kaitsekonverentsi (ABCD);

• korraldab Kõrgemaid Riigikaitsekursuseid;

• annab välja igakuist välispoliitika ajakirja Diplomaatia;

• viib läbi erinevaid seminare.

JUHATUS

Sven Sakkov

Direktor

Dmitri Teperik

Tegevjuht

TEADURID

Tomas Jermalavicius

Teadusjuht / teadur

Tony Lawrence

Uurimisprogrammi "Kaitsepoliitika ja strateegia" juht / teadur

Ivo Juurvee

Uurimisprogrammi "Julgeolek ja kerksus" juht / teadur

Ramon Loik

Teadur

Martin Hurt

Teadur

Kristi Luigelaht

Projektijuht

EESTI VÄLISPOLIITIKA INSTITUUT

Kristi Raik

Eesti Välispoliitika Instituudi direktor

James Sherr OBE

Eesti Välispoliitika Instituudi vanemteadur

Piret Kuusik

Eesti Välispoliitika Instituudi nooremteadur

Frank Jüris

Eesti Välispoliitika Instituudi nooremteadur

Sigrid Nuutre

Eesti Välispoliitika Instituudi uurimisassistent

András Rácz

Eesti Välispoliitika Instituudi koosseisuväline teadur

Anna Tiido

Eesti Välispoliitika Instituudi koosseisuväline teadur

KOOSSEISUVÄLISED TEADURID

Roger N. Mcdermott

Koosseisuväline teadur

Emmet Tuohy

Koosseisuväline teadur

Mike Winnerstig

Koosseisuväline teadur

Ben Hodges

Koosseisuväline teadur

Christofer Berglund

Koosseisuväline teadur

ÜRITUSED & MEEDIA

Madis Mikko

Kõrgemate riigikaitsekursuste (KRKK) juhataja / Diplomaatia vastutav väljaandja

Erkki Bahovski

Diplomaatia peatoimetaja

Eeva Eek-Pajuste

Lennart Meri konverentsi direktor

Maret Koplus

Sündmuste koordinaator

Piret Karus

Sündmuste koordinaator

Triin Oppi

Kommunikatsioonijuht

Arle Soeson

Sündmuste koordinaator

ADMINISTRATSIOON

Epp Paalma

Büroojuht

Silver Vainola

IT ja tehnilise toe juht

NÕUKOGU

Esimees

Kristjan Prikk
Kaitseministeeriumi kantsler

Liikmed

Marko Mihkelson

Riigikogu väliskomisjoni esimees

Peeter Kuimet

Vabariigi Presidendi julgeolekunõunik

Indrek Sirp

Julgeoleku ja riigikaitse koordinatsioonidirektor, Riigikantselei

Dmitri Jegorov

Rahandusministeeriumi asekantsler

Rainer Saks

Välisministeeriumi kantsler

ARUANDED

2020

2020. a majandusaasta I kvartali kasumi-, bilansi- ja rahavoogude aruanne

2019

RKK nõukogu tegevusaruanne 2019

2019. a majandusaasta aruanne

2019. a majandusaasta IV kvartali kasumi-, bilansi- ja rahavoogude aruanne

2019. a majandusaasta III kvartali kasumi-, bilansi- ja rahavoogude aruanne

2019. a majandusaasta II kvartali kasumi-, bilansi- ja rahavoogude aruanne

2019. a majandusaasta I kvartali kasumi-, bilansi- ja rahavoogude aruanne

Välisministeeriumi toetuse kasutamise aruanne (juuli-detsember 2019)

Välisministeeriumi toetuse kasutamise aruanne (jaanuar-juuni 2019)

Kaitseministeeriumi toetuse kasutamise aruanne (juuli-detsember 2019)

Kaitseministeeriumi toetuse kasutamise aruanne (jaanuar-juuni 2019)

2018

2018. a majandusaasta aruanne

2018. a majandusaasta IV kvartali kasumi-, bilansi- ja rahavoogude aruanne

2018. a majandusaasta III kvartali kasumi-, bilansi- ja rahavoogude aruanne

2018. a majandusaasta II kvartali kasumi-, bilansi- ja rahavoogude aruanne

2018. a majandusaasta I kvartali kasumi-, bilansi- ja rahavoogude aruanne

Välisministeeriumi toetuse kasutamise aruanne (august-detsember 2018)

Välisministeeriumi toetuse kasutamise aruanne (veebruar-juuli 2018)

Kaitseministeeriumi toetuse kasutamise aruanne (jaanuar-detsember 2018)

RKK nõukogu tegevusaruanne 2018

2017

RKK 2017. majandusaasta aruanne

RKK nõukogu tegevusaruanne 2017