Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus (RKK) on juhtiv välispoliitika, julgeoleku ja riigikaitsega seotud teemale spetsialiseeruv mõttekoda Eestis, mille eesmärgiks on olla Eesti, liitlaste ja partnerite julgeoleku- ja kaitsekogukondade jaoks eelistatuim piirkondlik teadmiste keskus.

RKK asutati aastal 2006 Eesti Vabariigi valitsuse otsusega sihtasutuse vormis. Eesti Välispoliitika Instituut ühines RKK-ga 1. jaanuaril 2018.

RKK eesmärgid on:

• tugevdada Eesti kaitsevaldkonda, tuvastades ja analüüsides riigikaitse- ja julgeolekuprobleeme ning pakkudes strateegilisi ja poliitilisi lahendusi;

• arendada üksikasjalikumalt NATO ja ELi strateegilist mõtlemist Balti- ja Põhjamaade julgeoleku teemadel, pakkudes ajakohast ja kvaliteetset analüüsi ning poliitikasoovitusi;

• panustada Eesti intellektuaalse rolli suurendamisele NATO-s ja Euroopa Liidus, töötades välja tulevikku suunatud uuenduslikke ideid ja strateegilisi lahendusi Euro-Atlandi ühise julgeoleku tugevdamiseks;

• tõsta avalikkuse teadlikkust ja stimuleerida avalikku arutelu julgeoleku, riigikaitse ja välispoliitika küsimustes.

Oma visiooni ja eesmärkide täitmise nimel RKK:

• viib läbi uuringuid;

• korraldab iga-aastaselt olulist välispoliitika üritust – Lennart Meri konverentsi (LMC)

• korraldab Balti Kaitsekonverentsi (ABCD);

• korraldab Kõrgemaid Riigikaitsekursuseid;

• annab välja välispoliitika ajakirja Diplomaatia;

• viib läbi erinevaid seminare.

JUHATUS

Indrek Kannik

Direktor

Dmitri Teperik

Tegevjuht

TEADURID

Tomas Jermalavičius

Teadusjuht / teadur

Tony Lawrence

Uurimisprogrammi "Kaitsepoliitika ja strateegia" juht / teadur

Ivo Juurvee

Uurimisprogrammi "Julgeolek ja kerksus" juht / teadur

Ramon Loik

Teadur

Tato Kvamladze

Külalisteadur

Kristi Luigelaht

Projektijuht

EESTI VÄLISPOLIITIKA INSTITUUT

Kristi Raik

RKK Eesti Välispoliitika Instituudi direktor

James Sherr OBE

RKK Eesti Välispoliitika Instituudi vanemteadur

Steven Blockmans

RKK Eesti Välispoliitika Instituudi vanemteadur

Frank Jüris

RKK Eesti Välispoliitika Instituudi teadur

Sanshiro Hosaka

Sanshiro Hosaka

RKK Eesti Välispoliitika Instituudi teadur

Igor Gretski

RKK Eesti Välispoliitika Instituudi teadur

Ivan U. K. Klyszcz

RKK Eesti Välispoliitika Instituudi teadur

Merili Arjakas

RKK Eesti Välispoliitika Instituudi nooremteadur

Rüüt Kaljula

RKK Eesti Välispoliitika Instituudi nooremteadur

Aimar Ventsel

RKK Eesti Välispoliitika Instituudi koosseisuväline teadur

KOOSSEISUVÄLISED TEADURID

Christofer Berglund

Koosseisuväline teadur

Andrea Bonelli

Koosseisuväline teadur

Henry Rõigas

Koosseisuväline teadur

Mike Winnerstig

Koosseisuväline teadur

ÜRITUSED & MEEDIA

Eeva Eek-Pajuste

Lennart Meri konverentsi direktor

Madis Mikko

Kõrgemate riigikaitsekursuste (KRKK) juhataja

Liisi Poll

Kommunikatsioonijuht

Andres Rattassep

Kommunikatsiooninõunik

Mart Põrk

Uue meedia spetsialist

Ivan Vartovnõk

Programmi "Resilient Ukraine" projekti koordinaator

Piret Karus

Projektijuht (KRKK)

Maret Koplus

Sündmuste koordinaator

Tetiana Fedosiuk

Väljaannete ja ürituste assistent

NÕUKOGU

Esimees

Kusti Salm
Kaitseministeeriumi kantsler

Liikmed

Marko Mihkelson

Riigikogu väliskomisjoni liige

Liis Mure

Vabariigi Presidendi julgeolekunõunik

Indrek Sirp

Jonatan Vseviov

Välisministeeriumi kantsler

Brigaadikindral Riho Ühtegi

Kaitseliidu ülem

Andres Kuningas

Euroopa Liidu ja rahvusvahelise koostöö osakonna juhataja

Rahandusministeerium

ARUANDED

2022

1. kvartali bilansi-, rahavoogude- ja tulemiaruanne

2. kvartali bilansi-, rahavoogude- ja tulemiaruanne

3. kvartali bilansi-, rahavoogude- ja tulemiaruanne

2021

Välisministeeriumi toetuse kasutamise aruanne 2021

2021. a majandusaasta aruanne

RKK nõukogu tegevusaruanne 2021

2020

Välisministeeriumi toetuse kasutamise aruanne 2020

2020. a majandusaasta aruanne

RKK nõukogu tegevusaruanne 2020

2019

Välisministeeriumi toetuse kasutamise aruanne 2019

2019. a majandusaasta aruanne

RKK nõukogu tegevusaruanne 2019

2018

Välisministeeriumi toetuse kasutamise aruanne 2018

2018. a majandusaasta aruanne

RKK nõukogu tegevusaruanne 2018

2017

RKK 2017. majandusaasta aruanne

RKK nõukogu tegevusaruanne 2017