Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus (RKK) on juhtiv välispoliitika, julgeoleku ja riigikaitsega seotud teemale spetsialiseeruv mõttekoda Eestis, mille eesmärgiks on olla Eesti, liitlaste ja partnerite julgeoleku- ja kaitsekogukondade jaoks eelistatuim piirkondlik teadmiste keskus.

RKK asutati aastal 2006 Eesti Vabariigi valitsuse otsusega sihtasutuse vormis. Eesti Välispoliitika Instituut ühines RKK-ga 1. jaanuaril 2018.

RKK eesmärgid on:

• tugevdada Eesti kaitsevaldkonda, tuvastades ja analüüsides riigikaitse- ja julgeolekuprobleeme ning pakkudes strateegilisi ja poliitilisi lahendusi;

• arendada üksikasjalikumalt NATO ja ELi strateegilist mõtlemist Balti- ja Põhjamaade julgeoleku teemadel, pakkudes ajakohast ja kvaliteetset analüüsi ning poliitikasoovitusi;

• panustada Eesti intellektuaalse rolli suurendamisele NATO-s ja Euroopa Liidus, töötades välja tulevikku suunatud uuenduslikke ideid ja strateegilisi lahendusi Euro-Atlandi ühise julgeoleku tugevdamiseks;

• tõsta avalikkuse teadlikkust ja stimuleerida avalikku arutelu julgeoleku, riigikaitse ja välispoliitika küsimustes.

Oma visiooni ja eesmärkide täitmise nimel RKK:

• viib läbi uuringuid;

• korraldab iga-aastaselt olulist välispoliitika üritust – Lennart Meri konverentsi (LMC)

• korraldab Balti Kaitsekonverentsi (ABCD);

• korraldab Kõrgemaid Riigikaitsekursuseid;

• annab välja välispoliitika ajakirja Diplomaatia;

• viib läbi erinevaid seminare.

JUHATUS

Indrek Kannik

Direktor

Kristi Raik

Asedirektor / Välispoliitika programmi juht

Erle Rikmann

Tegevjuht

TEADURID

Tomas Jermalavičius

Teadusjuht / teadur

Tony Lawrence

Uurimisprogrammi "Kaitsepoliitika ja strateegia" juht / teadur

Marek Kohv

Uurimisprogrammi "Julgeolek ja kerksus" juht

James Sherr OBE

Emeriitteadur

Steven Blockmans

Vanemteadur

Igor Gretski

Teadur

Nele Loorents

Teadur

Merili Arjakas

Diplomaatia peatoimetaja / nooremteadur

Elena Atanassova-Cornelis

Jaapani programmi juht

Saskia Lilli Lehtsalu

Jaapani programmi assistent

Kristi Luigelaht

Projektijuht

KOOSSEISUVÄLISED TEADURID

Ivo Juurvee

Koosseisuväline teadur

Christofer Berglund

Koosseisuväline teadur

Henry Rõigas

Koosseisuväline teadur

Mike Winnerstig

Koosseisuväline teadur

Veli-Pekka Tynkkynen

Koosseisuväline teadur

Peter Watkins

Koosseisuväline teadur

Henrik Larsen

Koosseisuväline teadur

ÜRITUSED & MEEDIA

Helga Kalm

Lennart Meri konverentsi direktor

Madis Mikko

Kõrgemate riigikaitsekursuste (KRKK) juhataja

Liisi Poll

Kommunikatsioonijuht

Andres Rattassep

Kommunikatsiooninõunik

Mart Põrk

Kommunikatsioonispetsialist

Piret Karus

Projektijuht (KRKK)

Maret Koplus

Sündmuste koordinaator

Tetiana Fedosiuk

Väljaannete ja ürituste assistent / Diplomaatia toimetaja

NÕUKOGU

Esimees

Kusti Salm
Kaitseministeeriumi kantsler

Liikmed

Andres Kuningas

Euroopa Liidu ja rahvusvahelise koostöö osakonna juhataja, Rahandusministeerium

Marko Mihkelson

Riigikogu väliskomisjoni liige

Erik Moora

Meediaekspert

Erkki Tori

julgeoleku ja riigikaitse koordinatsioonidirektor, Riigikantselei

Jonatan Vseviov

Välisministeeriumi kantsler

ARUANDED

2023

2023. a majandusaasta aruanne

RKK nõukogu tegevusaruanne 2023

2022

Välisministeeriumi toetuse kasutamise aruanne 2022

2022. a majandusaasta aruanne

RKK nõukogu tegevusaruanne 2022

2021

Välisministeeriumi toetuse kasutamise aruanne 2021

2021. a majandusaasta aruanne

RKK nõukogu tegevusaruanne 2021

2020

Välisministeeriumi toetuse kasutamise aruanne 2020

2020. a majandusaasta aruanne

RKK nõukogu tegevusaruanne 2020

2019

Välisministeeriumi toetuse kasutamise aruanne 2019

2019. a majandusaasta aruanne

RKK nõukogu tegevusaruanne 2019

2018

Välisministeeriumi toetuse kasutamise aruanne 2018

2018. a majandusaasta aruanne

RKK nõukogu tegevusaruanne 2018

2017

RKK 2017. majandusaasta aruanne

RKK nõukogu tegevusaruanne 2017