Alona Šestopalova

Külalisteadur

Alona Šestopalova on Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse esimene Tallinna stipendiaat ning alustas RKKs tööd külalisteadurina 2021. aasta septembris. Tallinna stipendium aitab tugevdada RKK sidemeid Sõltumatute Riikide Ühenduse ning Gruusia ja Ukraina teadusasutuste ja mõttekodadega.

Alona on pärit Ida-Ukrainast, kuid tegutseb praegu Saksamaal, Hamburgi Ülikoolis, kus kirjutab väitekirja Venemaa pehmest jõust. Eriti huvitab Alonat, kuidas Venemaa-Ukraina konfliktis kasutasid Venemaa riiklikud TV-kanalid sihipäraselt infot, et mõjutada rahvusvaheliste suhete struktuuri.

Enne poliitilise kommunikatsiooni doktoriõpinguid lõpetas Alona Ivan Franko Lvivi Riikliku Ülikooli politoloogia eriala ning tegi vabakutselise ajakirjanikuna Ukraina meediaväljaannetele kaastöid. Ta uuris muu hulgas identiteeti ja mälukonflikte, tunnete rolli poliitikas, vihakõne jms.
Alona on Saksa-Ukraina Akadeemilise Ühenduse assotsieerunud liige ning Ukraina ajakirjanduse, meedia ja kommunikatsiooni kõrghariduse tugevdamise pilootprojekti “Ukraina Akadeemiline Kiirendi” kaaskorraldaja.

Autori artiklid