Ivo Juurvee

Koosseisuväline teadur

Dr Ivo Juurvee oli aastatel 2017-2024 RKK Uurimisprogrammi “Julgeolek ja kerksus” juht ning alates 2024. aastast RKK koosseisuväline teadur. Dr Juurvee on julgeoleku valdkonnas tegutsenud alates 2004. aastast.

Varasemalt on ta olnud nõunik Riigikantselei Julgeoleku ja riigikaitse koordinatsioonibüroos ning teistel ametikohtadel avalikus teenistuses. Enne RKK-ga liitumist töötas Ivo sisejulgeoleku instituudi juhatajana Sisekaitseakadeemias (SKA).

Lisaks SKA-le on Ivo õpetanud julgeolekuga seonduvaid aineid Tartu Ülikoolis, Kaitseväe Akadeemias, Eesti Diplomaatide Koolis, Ukraina Diplomaatilises Akadeemias, NATO Koolis Oberammegaus ja Frontex piirivalve magistriõppe programmis. Ta on töötanud teadurina Londoni Ülikooli Slaavi- ja Ida-Euroopa Uuringute Koolis (UCL SSEES). Doktorikraadi ajaloos kaitses ta Tartu Ülikoolis väitekirjaga riigisaladuse kaitsest sõjaeelses Eestis (2013) ja magistrikraad on tal Kesk-Euroopa Ülikoolist Budapestis (2003). Ivo on tunnustatud teadlane ja tema tööd on pälvinud mitmeid auhindu.

RKK meeskonnas keskendub Ivo julgeolekule ja kerksusele ehk üpris laiale ohtude ja nende vastumeetmete spektrile nii Eesti kui ka NATO ja Euroopa Liidu kontekstis. Nende hulka kuuluvad: luure ja vastuluure, terrorism ja terrorismivastane võitlus, infosõda ja psühholoogiline kaitse ning teised välismaise mõjutustegevuse viisid ja nendega toimetulemise võimalused.

Autori artiklid

Blogi 29. märts, 2018

Venemaa luurest ja usutavast eitusest

Eriteenistuste kasutamine võõrriikides rohkemaks kui infokogumiseks – st aktiivseks sekkumiseks poliitilisse võitlusesse või majanduslikku konkurentsi, avaliku arvamusega manipuleerimiseks, diversiooniaktideks või…

Loe rohkem
Blogi 21. sept., 2017

Veel kord terrorismist

Uudised terroriaktidest Euroopas jõuavad uudistesse piisavalt sageli, et hakkame nendega juba harjuma. 18. augusti pussitamisrünnak Turus on toonud islamismiga seotud…

Loe rohkem