mai 31, 2023

Hiina ja haruldased muldmetallid: ohukohad Euroopa tarneahelas

Reuters/David Becker/Scanpix
Haruldaste muldmetallide mineraalid, Molycorpi Mountain Pass haruldaste muldmetallide kaevandus- ja tootmisüksus.
Haruldaste muldmetallide mineraalid, Molycorpi Mountain Pass haruldaste muldmetallide kaevandus- ja tootmisüksus.

Selles analüüsis väidetakse, et Euroopa Liidu ja NATO püüdlused kriitiliste toorainete tarneahelate tugevdamiseks on haavatavad Hiina Rahvavabariigi mõju suhtes peamistele sektori ettevõtetele. Käesolevas uurimistöös on luubi all Euroopa ainsa haruldasi muldmetalle töötleva ettevõtte Silmeti planeeritud laienemine, niisamuti ka ettevõtte omanike taust ning nende praegused ja ajaloolised seosed Hiina turu, partei-riigi, Rahvavabastusarmee ja Hiina kaitsetööstussektoriga.

Silmeti omanik – Neo Performance Materials: Eestis tegutseva Silmeti omanik on Kanada firma Neo Performance Materials (NPM). Silmet on haruldasi muldmetalle töötlev ettevõte, mis rajati Nõukogude okupatsiooni ajal tootmaks rikastatud uraani. Tänapäeval töötleb Silmet oma tehases haruldasi metalle, nende hulgas muldmetalle, mida EL on määratlenud kriitilise tähtsusega toorainena. Silmeti omanikel on kavas laiendada ettevõtte tegevust, et hakata tootma haruldastest muldmetallidest magneteid, mida on vaja rohepöördeks ning kaasaegse relvastuse tootmiseks.

Hiina riigi osaluse ja muldmetallide tootmisse sekkumise ajalugu: Hiina riik on omanud osalust NPM-is. NPM-i magneteid tootva tütarettevõtte Magnequenchi (MQ) omandas 1995. aastal General Motorsilt kahe Hiina riigiettevõtte loodud konsortsium. See ost langes kokku Hiina valitsuse plaaniga hakata arendama haruldaste muldmetallide tootmist. Aastaks 2001 olid MQ tootmisüksused viidud Hiina. 2005. aastal ühines Magnequench Kanada ettevõttega AMR Technologies, kuid informatsiooni Hiina aktsionäride osaluse kohta ei tehtud avalikuks. 2006. aastal muutis AMR Technologies oma nime ning ettevõtte uueks nimeks sai Neo Material Technologies (NEM).

Nii Silmet kui ka NEM olid aastaid USA investorite omanduses. Haruldaste muldmetallide sektori tarneahelate tugevdamiseks ostis USA ettevõte Molycorp 2011. aastal Silmeti ja 2012. aastal NEM-i. 2015. aastal esitas Molycorp aga pankrotiavalduse – see järgnes haruldaste muldmetallide hinna järsule langusele, mille oli tinginud Hiina valitsuse otsus ajutiselt lõdvendada turukontrolle. Enne Molycorpi pankrotti asutas USA-s tegutsev ettevõte Oaktree Capital Management (Oaktree) Hiina riigi omanduses oleva varahaldusettevõttega ühisfirma, et investeerida raskustes olevatesse ettevõtetesse Hiinas ja väljaspool Hiinat. 2016. aastal sai Oaktreest Molycorpile enne pankrotti väljastatud tagatud võla tõttu NPM-i enamusaktsionär ja Molycorpi varade omanik, mille hulka kuulusid Silmet, Magnequench ja muud haruldaste muldmetallide töötlemisrajatised Hiinas.

Neo Performance Materials ja Hiina turg: 2022. aasta seisuga on NPM-i suurim aktsionär Austraalia haruldaste muldmetallide arendaja Hastings Technology Metals Ltd (Hastings). Wyloo Metals, mis kuulub investeerimisfondile Tattarang, andis Hastingsile NPMi omandamiseks laenu. Tattarangi omanikud on teeninud suuri summasid Fortescue Metals Groupi kaudu, müües Hiinasse rauamaaki, mis moodustab endiselt 88% Fortescue tuludest. Teised selles analüüsis dokumenteeritud tõendid viitavad seostele Tattarangi omanike ja Hiina poliitilise mõjutustegevuse vahel. NPM on samuti sõltuv Hiina turust, kus ta teenib ligikaudu 32% oma tuludest. Uurimistulemusest selgub veel, et NPM-il on Hiinas neli tootmisüksust.

Sõjalis-tööstuslik raamistik – vaja on rohkem järelevalvet: Eestis kandis NPM-i hiljuti asutatud magneteid tootev tütarettevõte lühikest aega sarnast nime endiste Rahvavabastusarmee sõjaväelaste asutatud ettevõttega Hangzhou Permanent Magnet Group (HPMG), mis on oluline tarnija Hiina kaitsetööstuse ja Rahvavabastusarmee jaoks. NPM Silmeti advokaadid pidasid läbirääkimisi HPMG-lt patentide ja litsentside soetamiseks. Kuigi see tehing ebaõnnestus ja teadaolevalt ei ole HMPG-l Silmetiga aktiivseid sidemeid, viitab juhtum asjaolule, et tulevikus, kui ei viida läbi nõuetekohast hoolsuskohustust ja valitsuse järelvalvet, võivad Hiina kaitsesektori ettevõtted osaleda projektides, millel on strateegiline tähtsus EL-ile ja NATO-le, mille hulka kuulub näiteks haruldastest muldmetallidest magnetite tootmine. Lisaks näitab analüüs, et NPM-i Hiinas tegutseval tütarettevõttel on kaudseid sidemeid sealsete kaitsevaldkonna uurimisinstitutsioonidega.

Laadi alla ja loe (inglise keeles): China and Rare Earths: Risks to Supply Chain Resilience in Europe (PDF)

*Muudetud 28. juunil 2023. Erratum (PDF)