Küberjulgeolek

Liitlased aitavad neid, kes aitavad ennast: kuidas Eesti ja Jaapan heidutusele lähenevad

Enne Venemaa täiemahulist kallaletungi Ukrainale oli lääne tähelepanu pöördumas Ida-Aasiale ning 21. sajandi esimese poole olulisimaks sõlmküsimuseks peeti Hiinat. Uus olukord aga eeldab kõigilt osapooltelt rahvusvahelise julgeolekuarhitektuuri põhjalikku ümberhindamist. Eestile ja Jaapanile avab see võimaluse täiendada oma julgeolekukäsitlust nii seoses ühiste strateegiliste ohtude kui ka Venemaa ja Hiina põhjustatud laiemate geopoliitiliste nihetega.

Loe rohkem
ICDS

Nii kaugel, samas nii lähedal: Jaapani ja Eesti küberjulgeoleku poliitika ja koostöö perspektiivid

Eesti ja Jaapan on globaalses plaanis küberdiplomaatia ja küberjulgeoleku liidrite seas, Jaapan on ühtlasi Euroopa Liidu ja NATO strateegiline võtmepartner. Kahe riigi arusaamad küberkaitsest ja riikide käitumisest küberruumis on sarnased, mis on loonud hea pinna lähedasteks kahepoolseteks suheteks. Käesolev raport, mille kirjutasid Eesti ja Jaapani juhtivad küberpoliitika eksperdid, annab väärtusliku sissevaate kahe maa kogemustesse, turvalise küberruumi ehitamise edulugudesse ja koostöövõimalustesse.

Loe rohkem

Nii kaugel, aga ometi lähedal: Jaapani ja Eesti küberjulgeolekupoliitika perspektiivid ja koostöö

Hoolimata geograafilisest vahemaast on Eestil ja Jaapanil mitmeid ühiseid julgeolekuküsimusi, näiteks küberruumi võimalik destabiliseerumine geopoliitiliste pingete ja konfliktide tõttu, riikliku digitaristu haavatavus ja küberrünnakute mõju usaldusele avatud, demokraatlikus ühiskonnas. Nimetatud probleemidega tegelemiseks on tarvis tihedat rahvusvahelist koostööd ja riiklike heade tavade ning kogemuste jagamist.

Loe rohkem