Kadri Kaska

Kadri Kaska on olnud NATO Küberkaitsekoostöö Keskuse (CCDCOE) õigusosakonna juht ja küberturvalisuse poliitika õiguslike aspektide uurija alates 2008. aastast. Tema peamine uurimisvaldkond on riiklik küberturvalisuse strateegia ja juhtimine, ta haldab keskuse riiklike küberturvalisuse strateegiate hoidlat ja on sarja „National Cybersecurity Governance“ toimetaja. Ta kirjutab ka riigi kübertegevuse õiguslikest aspektidest. Aastatel 2017–2018 lähetati ta Riigi Infosüsteemi Ametisse, kus ta oli iga-aastaste Eesti küberturvalisuse kokkuvõtete juhtiv autor ja toimetaja ning osales küberohu hindamise, poliitika analüüsi ja õigusloome alases töös. Ta oli üks Eesti uue küberturvalisuse seaduse ja 2018. aasta küberturvalisuse strateegia autoritest.

Kadril on õigusteaduse magistrikraad Tartu Ülikoolist.

Autori artiklid