Küberjulgeolek

RKK panustab Ukraina küber- ja infojulgeoleku arendamisse

RKK meeskond jätkab Eesti-Ukraina arengukoostööprojekti „Resilient Ukraine 2018-2020“ elluviimist, mis toetab detsentraliseerimise reformi juurdumist Ida- ja Lõuna-Ukraina piirkondlike võimude ja omavalitsuste inimkapitali arendamise ning küber- ja infojulgeoleku alase oskusteabe loomise kaudu.

Loe rohkem

Sorin Ducaru, NATO abipeasekretär, pidas ettekande RKKs

7. juunil esines RKKs suursaadik Sorin Ducaru, NATO abipeasekretär uute ohtude küsimuses. Ta kõneles NATO tegevusest uute ohtude vastu Varssavi tippkohutumise valguses keskendudes energiajulgeolekule, maharelvastumisele, keemiliste-, bioloogiliste-, radioloogiliste-, ja tuumamaterjalidega seotud ohule, terrorismivastasele tegevusele ja küberkaitsele.

Loe rohkem

Kõrgetasemeline rahvusvaheline konverents küberjulgeoleku küsimustes toob Tallinnas kokku Euroopa tippasjatundjad

Selle aasta juunis esitab Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Frederica Mogherini Euroopa Ülemkogule ühenduse globaalstrateegia välispoliitika- ja julgeolekupoliitika küsimustes. Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus korraldab 3.-4. veebruaril rahvusvahelise konverentsi strateegia küberjulgeolekuga seotud teemadel, eesmärgiga kaasata protsessi laiem üldsus, sealhulgas teadlased ja erasektori esindajad. Pärast konverentsi esitatakse üritusel toimunud arutelude põhjal ettepanekud strateegia kohta ELi välisteenistusele. Eestil on konverentsiga ainulaadne võimalus tõsta küberjulgeolek ELi strateegilises mõtlemises esile ja esitada oma ettepanekud ühenduse pikaajalisi sihte seadvasse dokumenti.

Loe rohkem