august 17, 2016

Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus panustas ajaloo- ja ühiskonnaõpetajate suvekooli “Strateegiline kommunikatsioon”

RKK tegevjuht Dmitri Teperik ja teadur Piret Pernik esinesid 16.-17. augustil 2016 Viljandis toimunud ajaloo- ja ühiskonnaõpetajate suvekoolis „Strateegiline kommunikatsioon”.

Dmitri Teperik modereeris paneeldiskusiooni teemal “Vene mõjutustegevus ja manipulatsioon informatsiooniga”, kus osalesid lisaks ka Uku Arold, Kaitseväe peastaabi strateegilise kommunikatsiooni osakonna ülema asetäitja, Ivo Juurvee, Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku instituudi juhataja ja Aivar Jaeski, NATO Strateegilise Kommunikatsiooni Kompetentsikeskuse asedirektor.

Piret Pernik esines suvekoolis loenguga terroristlike organisatsioonide tegevuse kohta internetis, keskendudes Daeshi/ISISe tegevusele sotsiaalmeedias oma ekstremistliku ja vägivaldse ideoloogia levitamiseks ja potentsiaalsete liikmete värbamiseks. Pernik märkis, et riikide valitsused peavad digitaalses keskkonnas ekstremismi vastu võitlemiseks tegema tihedat koostööd erasektori, kodanikuühiskonna ja teadusasutustega, muuhulgas ka mitmesuguste koolituste korraldamise toetamise kaudu kodanikuaktivistidele. Õpetajatel ja teistel haridustöötajatel on perekonna kõrval määrav roll noorte kasvatamisel ja suunamisel demokraatlike väärtuste ja vabaduste hoidjateks, mis ühtlasi on kindel kaitse vägivaldsete ja teiste äärmuslike ideoloogiate eest.

Suvekoolis osales üle 60 õpetaja nii eesti kui ka vene õppekeelega koolidest. Suvekooli korraldas kümnendat aasta järjest Eesti NATO ühing ja seda toetas haridus- ja teadusministeerium ning Friedrich Eberti Fond, partneriks oli Eesti ajaloo- ja ühiskonnaõpetajate selts. Suvekooli eesmärk oli informeerida õpetajaid strateegilise kommunikatsiooni teemadel ning rääkida ohtudest, mis kaasnevad vaenuliku mõjutustegevusega.