veebruar 27, 2015

RKK teadur kõneles küberturbe seminaril Brüsselis Belgias

?????????????
?????????????

27. veebruaril kutsus teadur Piret Pernik Brüsselis peetud seminaril “Küberjulgeolekust küberkaitseni” esinedes üles süvendama Euroopas küberturbealast teadlikkust ja poliitilist koordineerimist.

Eesti kriisiohje küberaspektide kogemuste õppetunde jagades soovitas Pernik ELil välja töötada tegevusplaanid, mis seoksid omavahel strateegilise tasandi toimijaid, toiminguid ja otsuseid, mis lihtsustaksid ühist reageerimist küberrünnakule mõne ELi liikmesriigi vastu. Ta väitis, et strateegilisel tasandil tuleb operatiivset küberteadlikkust parandada praktiliste meetmetega, muu hulgas kättesaadavate andmeallikate, jagamise minimaalsete nõudmiste ja formaatide ja muu sellise kindlaks määramisega. Järgjärguline lähenemine, mille puhul alustataks vähemtundliku teabe jagamisest, soodustaks tihedama positiivse suhtlemise kaudu usalduse ja kindlustunde kujunemist. Samuti pooldas Pernik meetodite väljatöötamist, kuidas toetada teabe jagamist ja analüüsimist erasektoris, eriti väikese ja keskmise suurusega ettevõtetes.
Soome alalises esinduses Euroopa Liidu juures peetud seminaril osales 90 inimest, kes esindasid ELi liikmesriikide ministeeriume, alalisi esindusi ja akadeemilisi asutusi, samuti ELi asutuste ametiisikud.

Kategooriates: SündmusedSildid: