juuni 7, 2016

Sorin Ducaru, NATO abipeasekretär, pidas ettekande RKKs

7. juunil esines RKKs suursaadik Sorin Ducaru, NATO abipeasekretär uute ohtude küsimuses. Ta kõneles NATO tegevusest uute ohtude vastu Varssavi tippkohutumise valguses keskendudes energiajulgeolekule, maharelvastumisele, keemiliste-, bioloogiliste-, radioloogiliste-, ja tuumamaterjalidega seotud ohule, terrorismivastasele tegevusele ja küberkaitsele.

Ducaru rõhutas, et küberkaitses on NATO võtnud omaks uue tegevusviisi lihtsustades küberkaitse korraldust üle NATO kehamite, liites liitlaste küberluureteabe tehnilise informatsiooniga NATO arvutivõrkudest ja edendades parterlust tööstuse, ELi, Euroopa Nõukogu ja OSCEga. Üritust modereeris suursaadik Jüri Luik, RKK direktor.