juuni 5, 2019

KAPO ja RIA aastaraamatute tutvustused ja arutelu RKK-s

Maikuus jätkasime Eesti julgeolekuasutuste aastakokkuvõtete aruteludega.

Kaitsepolitseiameti (KAPO) 20. aastaraamatu esitlus oli Eesti avalikkuses oodatud sündmus. 23. mail tutvustas KAPO peadirektor Arnold Sinisalu esimest korda selle ingliskeelset versiooni Rahvusvahelises Kaitseuuringute Keskuses (RKK).

27. mail tutvustasid Riigi Infosüsteemi Ameti peadirektor Margus Noormaa ja küberturvalisuse teenistuse juht Uku Särekanno olukorda Eesti küberruumis aastal 2018.

Mõlemale tutvustusele järgnes mõttevahetus, mida juhtis RKK direktor Sven Sakkov.