Spionaaž

Venemaa luurest ja usutavast eitusest

Eriteenistuste kasutamine võõrriikides rohkemaks kui infokogumiseks – st aktiivseks sekkumiseks poliitilisse võitlusesse või majanduslikku konkurentsi, avaliku arvamusega manipuleerimiseks, diversiooniaktideks või lõpuks ka mõrvadeks – on alati olnud seotud väljendiga „usutav eitus“ (plausible deniability). Sest kui eitus ei ole usutav, siis on vastumeetmed tavaliselt paratamatud, kui ei tegutseta just poliitiliselt väga nõrgas riigi, mis enda eest seista ei saa.

Loe rohkem