november 8, 2018

RKK panustab Ukraina küber- ja infojulgeoleku arendamisse

RKK meeskond jätkab Eesti-Ukraina arengukoostööprojekti „Resilient Ukraine 2018-2020“ elluviimist, mis toetab detsentraliseerimise reformi juurdumist Ida- ja Lõuna-Ukraina piirkondlike võimude ja omavalitsuste inimkapitali arendamise ning küber- ja infojulgeoleku alase oskusteabe loomise kaudu.

RKK arengukoostööprojekti raames tutvustatakse Eesti kogemust küber- ja infojulgeoleku alaste pädevuste mudeli väljatöötamisel ja rakendamisel, kaardistatakse Ukraina koostööpartnerite peamised küber- ja infojulgeoleku alased lüngad ja väljakutsed ning koolitatakse Ukraina eksperte praktilise küber- ja infojulgeoleku, strateegilise kommunikatsiooni ning psühholoogilise kerksuse seotud teemadel.

 

Rohkem infot meie tegevuste ja ürituste kohta leiab Facebooki lehelt: www.facebook.com/resilientUkraine

Projekti „Resilient Ukraine 2018-2020“ elluviimist toetab Välisministeerium Eesti arengukoostöö vahenditest.