Põhja-Balti regioon

NATO «Balti lünk»

NATO juulikuise Varssavi tippkohtumise lähenedes on pakilisim ülesanne «Balti lünga» sulgemine. Tallinnas asuva Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse (ICDS) uus raport tõstab probleemi esile ja pakub selle lahendamiseks vajalikke abinõusid, kirjutab ajakirjanik Eward Lucas BNSi kolumnis.

Loe rohkem

RKK raport: Baltikum vajab NATO sõjaväeüksust

Kümnendal Lennart Meri konverentsil, pealkirjaga “Kujundades uut normaalsust”, tutvustas Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus raportit “NATO Balti lünga täitmine”. Selle autorid leiavad, et Venemaa suhtub allianssi kui vaenlasesse ning et Baltikumi kindlustamiseks peaks NATO tooma Baltikumi brigaadi.

Loe rohkem

RKK teadurid kommenteerivad Eesti võimalikku pääsu ÜRO Julgeolekunõukogu ajutiseks liikmeks

Eesti võimalik pääs ÜRO Julgeolekunõukogu ajutiseks liikmeks aastateks 2020–21 on pigem tõestus suurriikidele, et ka väikesed riigid võivad osaleda globaalses mängus, leiavad välispoliitika eksperdid. Seda näitas nende hinnangul Leedu kaks aastat tagasi, juhtides tähelepanu Ukraina kriisile. Küsimus seisneb selles, kas juba praegu algav eeltöö kahe aasta nimel end ära tasub.

Loe rohkem

Strateegilise tasakaalu tugevdamine Läänemere piirkonnas

Viimasel kümnendil on kujunenud uus reaalsus, mis on põhjalikult halvendanud Euro-Atlandi ruumi julgeolekuolukorda. Venemaa järgib aina agressiivsemat läänevastast revisionistlikku poliitikat ning on kerkinud taas otseseks ja avalikuks ohuks NATOle. See käib eriti alliansi idatiiva, sealhulgas Balti riikide ja Poola kohta. NATO tervikuna on Venemaast üüratult tugevam sõjaliselt ja eriti majanduslikult. Kuid Läänemere piirkondlikus kontekstis on pilt sootuks teistsugune ilmselge tavajõudude tasakaalu puudumise ning mõningate Venemaa arvates talle eriti geograafiliselt ja ajaliselt eeliseid andvate tingimuste tõttu.

Loe rohkem

RKK tegevjuht osales EL idapartnerluse noorliidrite foorumil

RKK tegevjuht Dmitri Teperik võttis osa Tbilisis 14.-16. märtsil 2016. a toimunud kõrgetasemelisest seminarist “Tbilisi Transformational Leadership Forum”, kus vaagiti Euroopa Liidu idanaabruse geopoliitikat ja selle piirkonna julgeolekuga seotud väljakutseid. Foorumil osales 20 noorliidrit kümnest riigist (Eesti, Leedu, Poola, Rootsi, Georgia, Ukraina, Moldova, Valgevene, Armeenia ja Aserbaidžaan).

Loe rohkem