juuli 11, 2018

Tule, kuula, arutle: liitu RKK-ga Arvamusfestivalil 2018

Iga aasta augustis saab Eesti südames asuvast Paidest avaliku arutelu kese.

Arvamusfestival kutsub kokku suurel hulgal inimesi, kes on huvitatud kuulama ning osalema aruteludes paljudel erinevatel teemadel. Festival eemaldab staatuse, vahemaa ning isegi keelebarjäärid, kuna eri lavadel peetakse arutelusid nii eesti, inglise kui ka vene keeles. See on alati meeleolukas nädalavahetus täis stimuleerivaid ideid, väljakutsuvaid mõtteid ja elavaid debatte.

Rahvusvahelisel Kaitseuuringute Keskusel (RKK) on hea meel panustada käesoleva aasta festivaliprogrammi mitme aruteluga (vt allpool). Tule 10.−11. augustil Paidesse, liitu meie vestlusringidega, kuula meie kõnelejaid ning pane nad oma vaatenurkadega proovile!

 

Rahvadiplomaatia – kas Eesti julgeoleku üks alustala?

10. august, reede kell 13.30−15.00

Kaitsepoliitika ala

Kriis ei hüüa tulles, aga kui see kohale jõuab, on vaja, et sõbrad appi tuleksid. Nii on ka riikidega, suuremate julgeolekukriiside puhul on Eestile kindlasti oluline meie liitlaste toetus ja maailma avalikkuse objektiivne informeeritus. Jättes seekord kõrvale riigiasutuste (peamiselt Välisministeeriumi ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse) tegevuse, on diskussiooni eesmärk uurida, kuidas saame panustada meie, tavainimesed. Kuidas jõuab info Eestist maailma? Mil määral kujundame reisides oma riigi näo? Kas meil on selles vastutus ja kas me tunnetame seda? Millist meediateadlikkust selleks vaja on?

 

Arutelu juht: Indrek Treufeldt (ERR)

Arutlejad: Hannes Rumm (Välisministeerium), Martin Jaško (Riigikantselei), dr Ivo Juurvee (RKK), Andrei Korobeinik (ettevõtja ja investor)

Korraldaja: RKK

Arutelu keel: eesti

 

Kes enam maailmas demokraatiat kaitseb?

10. august, reede kell 18.00−19.30

Demokraatia ala

Demokraatia ja kodanikuvabadused on viimastel aastatel üle maailma oma positsiooni kaotamas. Autoritaarne populism ohustab demokraatiat ka läänes. USA on lahti öelnud oma rollist demokraatia edendajana maailmas. Euroopa Liit püüab küll esineda liberaalsete väärtuste kaitsjana, kuid ei suuda mitmes liikmesriigis peatada mitteliberaalsete jõudude tõusu. Kas demokraatia allakäik on paratamatu – nii mõeldi ka näiteks 1930. aastatel – või saab seda peatada? Kas demokraatia langus ohustab rahvusvahelist õigust ja julgeolekut? Kuidas need trendid mõjutavad Eesti väärtuspõhise välispoliitika väljavaateid?

 

Arutelu juht: Erkki Bahovski (ajakiri Diplomaatia)

Arutlejad: Mall Hellam (Avatud Eesti Fond), dr Andres Kasekamp (Toronto Ülikool), dr Lauri Mälksoo (Tartu Ülikool), dr Kristi Raik (RKK Eesti Välispoliitika Instituut).

Korraldaja: RKK Eesti Välispoliitika Instituut

Arutelu keel: eesti

 

Usaldus – kas kõige väärtuslikum ressurss?

10. august, reede kell 18.00−19.30

Eesti, Läti, Leedu 2038 ala

Miks on nii, et usaldame trammis kohatud inimest rohkem kui traditsioonide järgi valitud valitsust? Miks meile tundub, et korporatsioonid pigem valetavad, tundmatud inimesed netiavaruses räägivad aga tõtt? Usaldus ei ole maailmast kadunud, küll aga muutunud. Mis on selle seos julgeolekuga, millist mõju avaldab ettevõtlusele ning milline on meedia roll usalduse hoidmisel ja lõhkumisel?

 

Arutelu juht: Tarmo Jüristo (Praxis)

Arutlejad: Urve Eslas (Euroopa Poliitikaanalüüsi Keskus), Ilmar Raag (kommunikatsiooniekspert), Robert Kitt (Swedbank), Sven Sakkov (RKK)

Korraldajad: Swedbank ja RKK

Arutelu keel: eesti

 

Lahutatuna langeme, ühinenuna püsime: kas ühiskondade polariseerumine õõnestab Balti riikide julgeolekut?

11. august, laupäev kell 12.00−13.30

Eesti, Läti, Leedu 2038 ala

Ühtekuuluvus on meie ühiskonna hästi välja kujunenud printsiip ning nii Eesti, Läti kui ka Leedu riikliku julgeolekupoliitika püüdlus. Selleta puuduks meil kerksus nii riigisiseste kui ka -väliste šokkide ning stressorite vastu, eelkõige seetõttu, et Venemaa on astunud Lääne vastu hübriidsõtta. Sellele vaatamata näeme meie ühiskondades kasvavaid lahknemisi, sealhulgas ka tekkivaid radikaalseid nähtusi. Pikaajalised sisemised erimeelsused pole veel hajunud, samas kui uued on juba ilmumas, ohustades meie kokkulepete saavutamise võimekust ning luues võimaluse neile, kelle huvides on meie julgeolekut ohtu seada. Millised on sellise trendi kesksed tekke- ja arengupõhjused? Millised on põhilised probleemid, mis tekitavad enim ängi, viha ning vastasseisu avalikus arutelus? Kuidas selliseid vaenulike kavatsustega tegelaste esitatud väljakutseid meie poliitilise ja sotsiaalse korra ning julgeoleku vastu ekspluateeritakse? Milliseid riske ning võimalikke tagajärgi seab meie ühiskonna eri osadele radikaliseerumine? Kuidas tasakaalustada vajadust suuremaks ühtekuuluvuseks vajadusega konkurentsi järele, mis on omane mitmekesisuse ja demokraatliku poliitika tagamisel? Mida saame õppida sotsiaalse kerksuse ehitamise kohta Ukrainalt – riigilt ja rahvalt, kes kogevad jätkuvalt nii märkimisväärset seesmist turbulentsi kui ka välist survet?

 

Arutelu juht: Tomas Jermalavičius (RKK)

Arutlejad: dr Kęstutis Girnius (Vilniuse Ülikooli Rahvusvaheliste Suhete ja Politoloogia Instituut), dr Mārtiņš Kaprāns (Läti Ülikooli Filosoofia- ja Sotsioloogiainstituut ning Läti Kultuuriministeerium), dr Anu Realo (Warwicki Ülikooli psühholoogiaosakond ning Tartu Ülikool), dr Volodymyr Ishchenko (Kiievi Polütehnilise Instituudi sotsioloogiaosakond)

Korraldaja: RKK

Arutelu keel: inglise