Julgeoleku planeerimine

RKK mittekoosseisuline teadur Helga Kalm kommenteeris Aktuaalsele Kaamerale Brüsseli sündmusi

RKK mittekoosseisuline teadur Helga Kalm kommenteeris Aktuaalsele Kaamerale Brüsseli terroriünnaku tagamaid. Kalmu hinnangul tunneb nö Islamiriik end nurka aetuna, nendega liitub järjest vähem võitlejaid ja terrorirünnakud Brüsselis on katse võita juurde tähelepanu. Kalmu hinnangul on Brüsseli ja Belgias üldisemalt vaja kõvasti erinevate julgeoelekustruktuuride omavahelist koostööd parandada.

Loe rohkem

RKK tegevjuht osales EL idapartnerluse noorliidrite foorumil

RKK tegevjuht Dmitri Teperik võttis osa Tbilisis 14.-16. märtsil 2016. a toimunud kõrgetasemelisest seminarist “Tbilisi Transformational Leadership Forum”, kus vaagiti Euroopa Liidu idanaabruse geopoliitikat ja selle piirkonna julgeolekuga seotud väljakutseid. Foorumil osales 20 noorliidrit kümnest riigist (Eesti, Leedu, Poola, Rootsi, Georgia, Ukraina, Moldova, Valgevene, Armeenia ja Aserbaidžaan).

Loe rohkem

RKK teadur esines konverentsil „Naised, rahu ja julgeolek”

11. märtsil 2016 toimus Eesti Vabariigi Välisministeeriumis Tallinnas Eesti NATO Ühingu poolt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1325 raames korraldatud konverents „Naised, rahu ja julgeolek“, kus RKK mittekoosseisuline teadur Silva Kiili tutvustas enamlevinud müüte naiste osaluse kohta militaarorganisatsioonides, hetkesituatsiooni Eesti Kaitseväes ning esitas ettepanekuid naiste osaluse tõstmiseks Kaitseväes ja Kaitseliidus.

Loe rohkem

Kas Eesti on kaitstav?

2014. aasta suvest korraldas RANDi Arroyo keskus enam kui aasta jooksul mitu sõjamängu, millel uuriti Venemaa võimaliku konventsionaalse agressiooni tulemusi NATO kolme Balti liikmesriigi Eesti, Läti ja Leedu vastu.

Loe rohkem

Keelest, julgeolekust ja inimõigustest Eestis

Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse tegevjuht Dmitri Teperik osales Raadio 4 saates „Asjade seis“, kus arutles koos saatejuhtide ja Inimõiguste Instituudi nõukogu esimehe, keeleteadlase Mart Rannutiga Eesti julgeoleku, keele ja inimõiguste vaheliste seoste üle.

Loe rohkem