Julgeoleku planeerimine

RKK tegevjuht osales avatud väitlusel sõjapagulaste teemal Narvas

Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse tegevjuht Dmitri Teperik osales panelistina Narvas 6. mail 2016. a toimunud avatud väitlusel „Rändekriis – sotsiaalsest õiglusest julgeolekuriskini?“, mis korraldati programmi Sinu Riigi Kaitse raames koostöös TÜ Narva kolledži üliõpilasesinduse ja Friedrich Eberti Fondiga. Üritusel kõneleti nii Euroopa Liidu solidaarsusest, sotsiaalsest õiglusest kui ka julgeolekuriskidest. Üritusest võttis osa üle 90 osaleja, sh eksperdid, üliõpilased, koolinoored ja muud huvilised.

Loe rohkem

RKK direktor osales ümarlaual Pariisis

3. mail peeti Pariisis Eesti suursaatkonnas ümarlaud, kus esinesid lisaks EV kaitseministrile ka Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse direktor Jüri Luik ja Prantsuse Strateegiliste Uuringute Keskuse asepresident Benoit d’Aboville. Ümarlauast võtsid osa Prantsusmaa riigiametnikud, parlamendi kaitsekomitee, saatkondade, mõttekodade esindajad ja ajakirjanikud. Arutati Venemaa jätkuvat agressiivset käitumist oma naabrite suhtes ja nenditi, et jätkuvad sanktsioonid Venemaa vastu on vajalikud ning näitavad Euroopa ühtsust. Samuti oli arutluse all NATO ning eelseisev NATO Varssavi tippkohtumine.

Loe rohkem

Välisministeeriumi asekantsler andis RKKs ülevaatliku loengu 50 üliõpilasele Madalmaadest

50 Utrechti Ülikooli üliõpilast külastasid 11. aprillil 2016. a Rahvusvahelist Kaitseuuringute Keskust, kus RKK tegevjuht Dmitri Teperik tutvustas neile keskuse põhitegevusi ja uurimisvaldkondi. Sellele järgnes Välisministeeriumi poliitikaküsimuste asekantsler Kyllike Sillaste-Elling’u ülevaatlik loeng, mille käigus käsitleti Eesti välispoliitikat ja tänapäeva väljakutseid julgeolekule.

Loe rohkem

Sõja naasmine Euroopasse

Teisipäevane (22.03) terrorirünnak Brüsselis paneb taas kõnelema Euroopa Liidu haprusest. Seda veel hetkel, mil ühenduse ühtsus on niigi proovile pandud. Nii migrantide kui ka varjuna ähvardava Brexiti tõttu.

Loe rohkem

RKK tegevjuht modereeris NATO-teemalist arutelu

RKK tegevjuht Dmitri Teperik juhatas 23. märstil 2016 Rakveres toimunud paneeldiskussiooni “NATO partnerlused tulevikus ja sidusus ühiskonnaga”, mis leidis aset Haridus- ja Teadusministeeriumi, Friedrich Eberti Fondi ja Eesti NATO ühingu korraldatud haridustöötajate kevadkooli raames. Arutelus osalesid esindajad Kaitseministeeriumist, Kaitseväe Peastaabist ja Naiskodukaitsest.

Loe rohkem