november 11, 2015

RKK teadurid kõnelesid Kaitseliidu aastapäeva konverentsil

11. novembril osalesid Kaitseliidu 97. aastapäevale pühendatud konverentsil RKK teadurid Piret Pernik, Dmitri Teperik ja Henrik Praks.

Piret Pernik esines ettekandega „Laiapindse riigikaitse võimalikkus Eestis“, milles rääkis teiste riikide kogemustest riigikaitse laia käsitluse ülesehitamisel. Pernik osales ka paneeldiskusioonis, mis vaagis väljakutseid ja lahendusi riigikaitse laia käsitluse elluviimisel. Dmitri Teperik tegi ettekande julgeoleku- ja riigikaitse alaste hoiakute kujundamisest eestivene noorte seas. Henrik Praksi ettekanne käsitles hübriidsõda ning selles peituvaid ohte Eesti jaoks.
Link üritusele: http://www.kaitseliit.ee/et/kaitseliit-tahistab-aastapaeva-konverentsiga

Kategooriates: SündmusedSildid: