oktoober 29, 2015

RKK korraldas uuringut “Kaitseliidu vabatahtlike ja kaitseväelaste väärtus-põhised motivatsioonitegurid” tutvustava seminari

29. oktoobril toimus Rahvusvahelises Kaitseuuringute Keskuses seminar, kus teadur Silva Kiili tutvustas hiljuti valminud uuringute tulemusi riigikaitsesse panustavate vabatahtlike ja elukutseliste kaitseväelaste isiklikke väärtusi ning väärtustest lähtuvat motivatsiooni Eesti Kaitseliidu, Eesti Kaitseväe ja Taani Kodukaitse näitel. Esitlusele järgnes arutelu teemal, kuidas tõsta kaitseväelaste ja vabatahtlike motivatsiooni nende väärtusi, ootusi ja tajutud kohustusi arvestades. Seminarist võtsid osa tegevväelased, kaitseliitlased, riigiametnikud, siseturvalisuse vabatahtlikud ja meediaesindajad.

Uurimuse esimene osa näitas, et kaitsevaldkonda panustavate inimeste juhtivaks motiveerivaks väärusgrupiks on turvalisus, kusjuures Eesti Kaitseliidu ja Eesti Kaitseväe vahel joonistus välja sarnane muster: turvalisusele järgnes heasoovlikkus, seejärel enesejuhtimine, konfromism ja kõikehaaravus. Taani Kodukaitse vabatahtlikud hindasid väärtusgruppe võrdsematena. Erisus ilmnes ka selles, et turvalisuse väärtusgrupp sai Eestiga võrreldes madalama hinnangu, mille põhjuseks võib olla Taani riigi stabiilne elukorraldus ja rahulik situatsioon, kus inimesed on turvalise eluga harjunud ning ohutunnetus iseenda ja riigi suhtes on väike.
Uurimuse teine osa andis ülevaate Eesti Kaitseliidu ja Taani Kodukaitse vabatahtlike ootustest ja tajutud kohustustest organisatsiooni suhtes. Enim on mõlema organisatsiooni vabatahtlike poolt nimetatud kohustust osaleda õppustel ja muudel üritustel ning ennast arendada, oodates organisatsioonilt vastu arenguvõimaluste ja üritustel osaluse pakkumist ning varustuse tagamist. Nii Eestis kui Taanis tundsid vabatahtlikud vastutust riigi turvalisuse eest, mis sobitub organisatsiooni missiooniga tagada ühiskonna kaitsevõime, panustades selleks liikmete vaba aega, kaitsetahet ning nende sõjalist ja tsiviilkompetentsi, säilitamaks riigi iseseisvus ning suurendamaks inimeste turvatunnet.
Uurimus motiveerivatest väärtusest: Motivatsioon läbi isiklike väärtuste: Eesti Kaitseliit, Eesti Kaitsevägi ja Taani Kodukaitse Uurimus ootustest ja kohustustest Eesti Kaitseliidus: Vabatahtlike tajutud kohustused Eesti Kaitseliidus

Kategooriates: SündmusedSildid:

Kommentaarid puuduvad.


Lisa kommentaar