Julgeoleku planeerimine

Eesti julgeolek 2016: minu panus

Konverentsil käsitleti Eesti julgeolekut mõjutavaid väliseid tegureid ja riikliku julgeoleku hetkeolukorda, vaadeldi julgeoleku strateegilisi suundi ja praktilisi meetmeid ning omavalitsuste ja vabaühenduste rolli elanikkonnakaitses.

Loe rohkem

Säutsu-põhised uudised mõjutavad poliitikat liiga palju

Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse (RKK) juhataja Jüri Luik märkis Arvamusfestivali julgeolekualal peetud arutelul “Kas sõda tuleb või mitte?”, et populistlikud poliitilised jõud nii siin kui seal pool Atlandit on hakanud avalikkuses populaarsete seisukohtadega hakanud ohustama lääneliitlaste ühtsust.

Loe rohkem

Helga Kalm rääkis Vikerraadiole olukorrast Süürias

RKK mittekoosseisuline teadur Helga Kalm rääkis Vikerraadiole olukorrast Süürias ja sellest, miks rahukõnelustel edu ei saavutata. Kalm rõhutas, et pool Süüria enne sõja aegsest elanikkonnast on olnud sunnitud oma kodudest lahkuma ja hukkunuid on üle 400 000. Kalm võttis kommentaari kokku öeldes, et kõnelused saavad jätkuda vaid juhul, kui Assad ja tema liilased lõpetavad mõõdukate mässuliste pommitamise.

Loe rohkem

NATO «Balti lünk»

NATO juulikuise Varssavi tippkohtumise lähenedes on pakilisim ülesanne «Balti lünga» sulgemine. Tallinnas asuva Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse (ICDS) uus raport tõstab probleemi esile ja pakub selle lahendamiseks vajalikke abinõusid, kirjutab ajakirjanik Eward Lucas BNSi kolumnis.

Loe rohkem

RKK raport: Baltikum vajab NATO sõjaväeüksust

Kümnendal Lennart Meri konverentsil, pealkirjaga “Kujundades uut normaalsust”, tutvustas Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus raportit “NATO Balti lünga täitmine”. Selle autorid leiavad, et Venemaa suhtub allianssi kui vaenlasesse ning et Baltikumi kindlustamiseks peaks NATO tooma Baltikumi brigaadi.

Loe rohkem

RKK teadurid kommenteerivad Eesti võimalikku pääsu ÜRO Julgeolekunõukogu ajutiseks liikmeks

Eesti võimalik pääs ÜRO Julgeolekunõukogu ajutiseks liikmeks aastateks 2020–21 on pigem tõestus suurriikidele, et ka väikesed riigid võivad osaleda globaalses mängus, leiavad välispoliitika eksperdid. Seda näitas nende hinnangul Leedu kaks aastat tagasi, juhtides tähelepanu Ukraina kriisile. Küsimus seisneb selles, kas juba praegu algav eeltöö kahe aasta nimel end ära tasub.

Loe rohkem