aprill 11, 2016

Välisministeeriumi asekantsler andis RKKs ülevaatliku loengu 50 üliõpilasele Madalmaadest

50 Utrechti Ülikooli üliõpilast külastasid 11. aprillil 2016. a Rahvusvahelist Kaitseuuringute Keskust, kus RKK tegevjuht Dmitri Teperik tutvustas neile keskuse põhitegevusi ja uurimisvaldkondi. Sellele järgnes Välisministeeriumi poliitikaküsimuste asekantsler Kyllike Sillaste-Elling’u ülevaatlik loeng, mille käigus käsitleti Eesti välispoliitikat ja tänapäeva väljakutseid julgeolekule.