aprill 8, 2016

RKK korraldas Kõrgemad Riigikaitsekursused Ida-Viru ettevõtjatele ja ajakirjanikele

Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus korraldas Kõrgemate Riigikaitsekursuste II venekeelse kursuse I seminari, mis toimus 6.-8. aprillil 2016. a Eesti Sõjamuuseumis ja Ämari õhuväebaasis.

Koostöös programmiga Sinu Riigi Kaitse läbiviidud seminaril käsitleti teemasid, mis puudutasid Eesti kaitsepoliitikat, sõjaajalugu ja tänapäeva julgeolekuohtusid, NATO liitlasi, Kaitseväe ülesehitust ja ajateenistuse korraldamist, Eesti majanduslikku julgeolekut, Ida-Ukraina konflikti ning infosõda.Kursusest võttis osa 23 ettevõtjat ja ajakirjanikku Ida-Virust.