juuli 23, 2015

Motivatsioon läbi isiklike väärtuste: Eesti Kaitseliit, Eesti Kaitsevägi ja Taani Kodukaitse

Rääkides isiklikest väärtustest, mõtleme me millestki, mis on meie jaoks oluline. Teaduskirjanduses on väärtusi defineeritud kui ihaldusväärseid eesmärke, printsiipe, mis lähtuvad inimeste bioloogilistest ja sotsiaalsetest põhivajadustest. Isiklikud väärtused on aluseks sotsiaalsete gruppide kujunemisele ja gruppide motiveeritud käitumisele. Väärtustel on oluline roll ka töökoha valikul – töötajad, kes on sidunud oma identiteedi organisatsiooniga ning panustavad valdkonda oma sisemistest väärtustest lähtuvalt, on juba organisatsiooni sisenedes kõrgelt motiveeritud. Seda sisemist pühendumist peavad juhid oskama eesmärkide saavutamiseks rakendada. Iseäranis oluline on see vabatahtlike organisatsioonide puhul, keda ei seo tavapärane tööleping, kelle töö pole tasustatav ning kes on oma otsustes vabad, panustades valdkonda, mis sobitub nende endi isiklike pürgimuste ja soovidega.

Käesolev analüüs on osa mahukamast uuringust ja annab vastused alljärgnevatele küsimustele.

1) Milliseid väärtusi kannavad inimesed, kes töötavad elukutseliste kaitseväelastena või panustavad vabatahtlikult militaarorganisatsioonide tegevusse? Kas väärtuste prioriteetides on erisusi?

2) Mil määral isiklikud väärtused ühtivad organisatsiooni väärtuste ja missiooniga?

3) Millised on organisatsiooni võimalused tõsta töötajate motivatsiooni nende isiklikke väärtusi arvestades?

Loe edasi: Motivatsioon läbi isiklike väärtuste: Eesti Kaitseliit, Eesti Kaitsevägi ja Taani Kodukaitse (PDF)