september 11, 2015

RKK teadurid osalesid hübriidohtude õpitoas

10.-11.septembril osalesid RKK teadurid Dmitri Teperik ja Tomas Jermalavičius arutlusringi kõnelejatena Leedus Vilniuses töötoas “Hübriidohud: selgusetuse kõrvaldamine, kerksuse tagamine”, mille korraldas koostöös Leedu välisministeeriumi ja NATO energiajulgeoleku oivakeskusega Vilniuse ülikooli rahvusvaheliste suhete ja politoloogia instituut.

Dmitri Teperik kõneles ühiskondliku kerksuse istungil, mida juhtis tema kolleeg Tomas Jermalavičius ja millel osalesid lisaks Fredrik Konnander Rootsi tsiviilkaitse ja valmisoleku ametist (MSB) ja Kristijonas Vizbaras Leedu Laskurliidust. Ta toonitas, kui tähtis on jõuda venekeelse vähemuseni ja neid kaasata selliste tõhusate tõenduspõhiste uurimisprogrammide kaudu, nagu näiteks Eesti Sinu Riigi Kaitse, et tõsta nende teadlikkust nii hübriidohtudest kui ka viimaste vastu suunatud riikliku julgeoleku ja riigikaitsemeetmetest. Dmitri rõhutas eriti vajadust töötada noore põlvkonnaga, kelles ühelt on Venemaa infokampaaniatega hõlpsam tekitada võõristust ja radikaalsust, kuid kes teiselt poolt ihkavad tõhusamat kaasamist ja täisõiguslikku osalemist Eesti eduka tuleviku rajamisel. Arutlusringis jõuti järeldusele, et vabatahtlikud kodanikualgatused, millele valitsus kaasa aitab ja mis on mõeldud ühiskonna poliitilise, majandusliku, sotsiaalse, informatsioonilise ja sõjalise haavatavuse vähendamiseks, on kriitilise tähtsusega kerksuse saavutamisel ja kaitsel hübriidohtude eest.

Kategooriates: SündmusedSildid: