aprill 29, 2015

Vabatahtlike tajutud kohustused Eesti Kaitseliidus

Viimastel aastatel on vabatahtliku sektori panus avalike teenuste osutamisse tõusnud – politseis töötavad vabatahtlikud abipolitseinikud, päästefunktsioone täidavad osaliselt vabatahtlikud päästjad ning Kaitseliidul lasub vastutus üle võtta keskne roll riigi territoriaalkaitse tagamisel.

Arvestades tänast geopoliitilist situatsiooni, kus Ukraina-Venemaa konflikt ähvardab julgeolekut kogu Euroopas, on Kaitseliidu roll muutunud olulisemaks kui kunagi varem. Mure oma lähedaste turvalisuse eest on kasvatanud ka vabatahtlike liitujate arvu. Kui 2013. aastal suurenes kaitseliitlaste ja naiskodukaitsjate arv organisatsioonis 500 inimese võrra, siis 2014. aastal oli see arv juba üle 1000 ning tänaseks on Kaitseliidu ja Naiskodukaitse ridades üle 16 500 liikme. Liitujate arvu tõus esitab omakorda väljakutse Kaitseliidu juhtkonnale, kelle ülesandeks on tagada organisatsiooni ja selle liikmete sujuv koostöö ning vabatahtliku potentsiaali oskuslik rakendamine.

Loe edasi: Silva Kiili – Vabatahtlike tajutud kohustused Eesti Kaitseliidus (PDF)