oktoober 10, 2022

Tuumaenergia arendamine Eestis: võimalus strateegiliseks koostööks Ameerika Ühendriikidega

PantherMedia / Scanpix
PantherMedia / Scanpix

Eesti võetud kohustus liikuda kliimaneutraalsuse poole ja samaaegne riikliku julgeoleku tugevdamine tekitavad vajaduse arendada ja võtta kasutusele uusi süsinikuvabu või vähese süsinikuheitega taskukohaseid, turvalisi ja ohutuid kohalikke energiaallikaid. Üha enam on levinud seisukoht, et tuumaenergia on hädavajalik tööriist kliimaneutraalsuse saavutamisel ning ka tulevase süsinikdioksiidivaba energiavarustuse kestlik komponent. Seetõttu kaalub Eesti ametlikult võimalust võtta kasutusele uue disainiga väikemoodulreaktorites (SMR) toodetud tuumaenergia.

Tehnoloogia valik ei ole aga puhtalt keskkonnaalane, majanduslik või tehniline küsimus, vaid sellel on ka geopoliitiline mõju. Tehtud valikute pinnal tekivad uued vastastikused sõltuvussuhted välispartneritega, millega võivad kaasneda nii värsked võimalused julgeoleku- ja välispoliitiliste suhete tihendamiseks kui ka mõned uued poliitilised, maine- ja julgeolekuriskid. Eesti-sugustele riikidele, kes on huvitatud oluliste liitlaste, nagu Ameerika Ühendriigid, Ühendkuningriik, Prantsusmaa ja Saksamaa, aktiivsemast kaasatusest Põhja- ja Baltimaade piirkonnas, tõrjumaks Venemaa ja üha enam ka Hiina geopoliitilist survet, on tuumaenergeetika geopoliitiline mõõde eriti oluline.

Aruanne lähtub eeldusest, et Eesti võib lõpuks otsustada tuumaenergia kasuks ja valida oma SMR-tehnoloogia tarnijaks USA. Uuritakse, kuidas tuumaenergeetika võimalik kasutuselevõtt ning sellega seoses tekkivad tehnoloogilised ja ärisuhted USAga toetaks Eesti välis- ja julgeolekupoliitilisi huve. Aruandes kaardistatakse ka potentsiaalsed riskid suhetes mitme Euroopa Liidu olulise liikmesriigiga, mis võivad tekkida, kui Eesti otsustab suures mahus tuumaenergiat kasutada ja valib tehnoloogia tarnijaks USA. Analüüsitakse, kuidas teatud struktuursed küsimused Saksamaa, Prantsusmaa ja Poola riiklikus energiapoliitikas ning nende riikide lahknevad geopoliitilised vaatenurgad – samuti Euroopa-siseste suhete püsivad tunnusjooned, mis avalduvad ELi ühises poliitikas – võivad Eesti tuumapüüdlusi kahjustada või soodustada.

Uurimuses nenditakse muu hulgas, et Eesti otsus tuumaenergia kasuks pälvib tõenäoliselt ka Venemaa ja teiste pahatahtlike osapoolte tähelepanu, kes püüavad diskrediteerida tuumaenergiat ja konkreetsemalt USA SMR-tehnoloogiat kui energia tarnekindluse ja kliimaneutraalsuse saavutamise vahendit, seada nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt kahtluse alla Eesti valitsuse ja ettevõtete suutlikkus tagada pädev ja vastutustundlik tuumaenergeetika haldamine ning ajada Eesti tülli mõne olulise regionaalse või Euroopa liitlasega. Aruandes on sõnastatud soovitused, kuidas USA osalusest tekkivaid võimalusi paremini ära kasutada ja tuvastatud riske maandada.

Aruande tervikteksti inglise keeles saab alla laadida siit: Tuumanenergia kasutuselevõtt Eestis (PDF)