veebruar 12, 2021

NATO lõunanaabruskond: allianss vajab strateegiat lõuna pool asuvate piirkondade suhtes

REUTERS/Tony Gentile/Scanpix
Vahemere vetes Liibüa ranniku lähedal 14. septembril 2017. aastal SOS Mediterranee organisatsiooni poolt päästetud sisserändajad.
Vahemere vetes Liibüa ranniku lähedal 14. septembril 2017. aastal SOS Mediterranee organisatsiooni poolt päästetud sisserändajad.

Vahemere piirkonnas paikvad liitlased eeldavad õigustatult, et NATO võtab ohte sama tõsiselt nii ida- kui lõunasuunal. NATO peab välja töötama ja rakendama lõunale suunatud kõikehõlmava strateegia ja plaani, mis sisaldab konkreetseid eesmärke, ühiseid tegevusi ja ressursse. Alliansi sidusus ja solidaarsus sõltub suurel määral liitlaste võimest saavutada neid eesmärke. Kirde-ääreala liitlased on valmis oma osa täitma, kuid Vahemere liitlased omavad teadmisi ja ekspertiisi, mida on vaja nende regiooni strateegia määratlemiseks.

Poliitikaalane uuring analüüsib julgeolekukeskkonda NATOst lõunas ning kirjeldab liitlaste ja NATO kohalolekut ja tegevust, kuid samuti Venemaa ja Hiina rolli Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika piirkonnas laiemalt. See sisaldab intervjuud lõunapoolsete liitlaste ametiisikute ja ekspertidega (Hispaaniast Türgi ja Rumeeniani välja) ning uurib nende liitlaste prioriteete, püüdes välja selgitada NATO võimaliku strateegia elemente antud piirkonna jaoks. Viimases peatükis tehakse järeldusi ning pakutakse välja soovitusi NATO lõunale suunatud poliitika kujundamiseks.

Täismahus poliitika paberi “NATO lõunanaabruskond: allianss vajab strateegiat lõuna pool asuvate piirkondade suhtes” leiab RKK ingliskeelselt kodulehelt.