Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika

Eesti koostöö ELi lõunanaabrusega: strateegilised eesmärgid ja fookus

Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika maid käsitletakse Euroopas sageli ennekõike läbi julgeoleku prisma, ent julgeolekuprobleemide lahendamiseks on vaja keskenduda nende riikide majandusele ja sotsiaalsele arengule. Euroopa Liidu koostöö edendamise ja demokraatlike väärtuste levitamise vahendiks neis riikides on Euroopa naabruspoliitika (ENP). Kuigi negatiivsed arengusuunad regioonis peegeldavad ENP edutust, on selle eesmärgid endiselt tähtsad. Eesti jaoks on ENP oluline raamistik, mis loob solidaarsust erinevate liikmesriikide prioriteetide vahel ja paneb paika ühised eesmärgid.

Loe rohkem

NATO lõunanaabruskond: allianss vajab strateegiat lõuna pool asuvate piirkondade suhtes

Vahemere piirkonnas paikvad liitlased eeldavad õigustatult, et NATO võtab ohte sama tõsiselt nii ida- kui lõunasuunal. NATO peab välja töötama ja rakendama lõunale suunatud kõikehõlmava strateegia ja plaani, mis sisaldab konkreetseid eesmärke, ühiseid tegevusi ja ressursse. Alliansi sidusus ja solidaarsus sõltub suurel määral liitlaste võimest saavutada neid eesmärke. Kirde-ääreala liitlased on valmis oma osa täitma, kuid Vahemere liitlased omavad teadmisi ja ekspertiisi, mida on vaja nende regiooni strateegia määratlemiseks.

Loe rohkem

Süüria rahu võtmed on Moskvas

Euroopa Parlamendi saadiku Yana Toomi järjekordne visiit Süüriasse keerutas oodatult üles pahameeletormi Eesti avalikkuses. Sedakorda oli Toomiga kaasas ka ajakirjanik ja kirjanik Andrei Hvostov, kes andis Süüria külastusest ülevaate ka kolmapäevases Eesti Ekspressis.

Loe rohkem

NATO astub vastu ebameeldivalt huvitavale ajale

Eile Postimehele seda küsimust kommenteerinud Rahvusvaheliste Kaitseuuringute Keskuse (RKK) teadur Kalev Stoicescu meenutas, kuidas juunis jõudis Venemaa ja rahvusvahelisse meediasse Balti laevastiku juhtkonna skandaalne ning massiline vallandamine, mille üheks ametlikuks põhjuseks tõi Vene kaitseministeerium välja laevastiku lahinguvalmiduse mittevastamise eeldatud tasemele. «Aega anti uuele laevastikuülemale ca käesoleva aasta lõpuni, et olukorda «otsustavalt parandada»,» kirjeldas Stoicescu.

Loe rohkem

Kas tuumasõda tuleb?

Euroopa elab kaasaval, avatud ja pehmete väärtuste maailmas, paraku pole president Putinit sellest keegi informeerinud. Kahetsusväärne lugu, meie elame 21.sajandis, sotsiaalsete võrgustike mõttes koputame 22. sajandi uksele, aga tema elab ikka 20., kusjuures selle ebameeldivamas osas.

Loe rohkem

RKK mittekoosseisuline teadur Helga Kalm kommenteeris Vikerraadio Reporteritunnis Türgi arenguid

RKK mittekoosseisuline teadu Helga Kalm kommenteeris Vikerraadio Reporteritunnis Türgi arenguid koos Klen Jääratsi ja Aarne Rannamäega. Kalmu hinnangul on Türgi keerulises positsioonis kuna senine välispoliitiline lähenemine on vaja ümber mõelda. Varem majandus- ja kaubandussuhetele keskendunud pragmaatiline Türgi muretseb järjest rohkem Süürias toimuva pärast. Üle Türgi piiri lendab sageli rakette ja nö Islamiriik on korraldanud mitmeid rünnakuid Türgis. Lisaks sellele on halvenenud suhted kurdidega. Nende sündmuste valguses tuleb püüda mõista Türgi vastuseisu terroriseaduse muutmisele. Samas tundis Kalm muret Türgi siseriiklike arengute pärast ja ütles, et Davutoglu kõrvale lükkamine on hoop Türgi demokraatiale ja näitab, et Türgis koondub võim üha enam Erdogani kätte.

Loe rohkem