Vladimir Sazonov

Dr Vladimir Sazonov töötab Kaitseväe Akadeemias juhtivteadurina ja Tartu Ülikoolis Orientalistikakeskuses kaasprofessorina (Lähis-Ida). Tema uurimisvaldkondadeks on Lähis-Ida poliitika ja ajalugu, Venemaa poliitika, ideoloogia ja infosõda. Vladimiril on kaks doktorikraadi – doktorikraad ajaloos Tartu Ülikoolist ning doktorikraad kultuuri uuringutest Tallinna Ülikoolist. Vladimir on varem töötanud mh Balti Kaitsekolledžis, Sisekaitseakadeemias, pidanud loenguid mitmetes ülikoolides Eestis ja välismaal. Vladimir Sazonov on avaldanud hulgaliselt teadusartikleid ja uuringuid Eestis ja välismaal. Lisaks on tal ilmunud mitu monograafiat ja kogumikku – mh Jim Eisenbraunsi (Penn State University Press) ja Springeri teaduskirjastustes.

Autori artiklid