Sõjalised operatsioonid

NATO lõunanaabruskond: allianss vajab strateegiat lõuna pool asuvate piirkondade suhtes

Vahemere piirkonnas paikvad liitlased eeldavad õigustatult, et NATO võtab ohte sama tõsiselt nii ida- kui lõunasuunal. NATO peab välja töötama ja rakendama lõunale suunatud kõikehõlmava strateegia ja plaani, mis sisaldab konkreetseid eesmärke, ühiseid tegevusi ja ressursse. Alliansi sidusus ja solidaarsus sõltub suurel määral liitlaste võimest saavutada neid eesmärke. Kirde-ääreala liitlased on valmis oma osa täitma, kuid Vahemere liitlased omavad teadmisi ja ekspertiisi, mida on vaja nende regiooni strateegia määratlemiseks.

Loe rohkem

Vene sissetungi „erasektor“

Viimased neli aastat kestva Venemaa Ukraina-vastase otsese agressiooni perioodi jooksul on vene eraarmeed (PMC ehk private military company) muutunud lahutamatuks osaks Kremli poliitikast riigi huvide kaitsmiseks välismaal meetoditega, mida on nüüd hakatud kutsuma hübriidseteks.

Loe rohkem

Afganistan aastal 2017: valgus tunneli lõpus?

President Donald Trumpi 2017. aasta 21. augustil tehtud otsus saata täpsustamata arv lisavägesid Afganistani, et riigi julgeolekujõude edaspidigi toetada ja välja õpetada ning sealseid terrorismivastaseid operatsioone laiendada, tähistab järjekordset pingutust Afganistani stabiliseerimiseks; vähemalt sellisel määral, mis võimaldaks lääneriikide koalitsioonil väed riigist välja tuua.

Loe rohkem

Valimiseelne Afganistan: 10 miljonit valijat 20 miljonit valijakaarti

Aprillis toimuvatele presidendivalimistele Afganistanis on registreeritud 11 kandidaati. Nad kõik võib jagada kaheks: tehnokraadid ja sõjapealikud. Esimestel on arusaam sellest, mida Afganistanis teha tuleks, teistel on mõju ja tutvusi vajalike sammude astumiseks. Ebasoodsate asjaolude kokkulangemisel võib aga Afganistan nende valimiste järel ka lihtsalt laguneda.

Loe rohkem

Pika piiriga nõrk riik

Kesk-Aafrika Vabariik sarnaneb mitmes mõttes Mali ja Afganistaniga. Seepärast ei tule KAVis algava operatsiooni puhul rääkida mitte niivõrd olukorra parandamisest riigis, kuivõrd riigi ülesehitamisest. Ning see saab olema pikaajaline, kulukas ja äärmiselt keeruline.

Loe rohkem

Iraagi rasked otsingud

Erik Männik kirjutab, et USA ja araabia riigid vaatavad Iraagi sisearenguid kasvava rahutusega, sest Iraani mõju tugevnemine ning Bagdadi ja Teherani lähenemine võib kaasa tuua jõutasakaalu muutumise terves Lähis-Idas.

Loe rohkem