august 31, 2022

Viimse Nõukogude põlvkonna sõda: Venemaa demograafia, ühiskond ja Ukraina-vastane agressioon

AFP / SCANPIX
Ajaloolist vormiriietust kandvad 9. mai paraadil osalejad sõitmas Teise maailmasõjaaegse mootorrattaga, mida dekoreerib Z-tähe kleebis, mis on saanud Venemaa sõjategevuse toetamise sümboliks. Novosibirsk, 9. mai 2022.
Ajaloolist vormiriietust kandvad 9. mai paraadil osalejad sõitmas Teise maailmasõjaaegse mootorrattaga, mida dekoreerib Z-tähe kleebis, mis on saanud Venemaa sõjategevuse toetamise sümboliks. Novosibirsk, 9. mai 2022.

Milline on Vene ühiskonna suhtumine sõtta? Kas nad toetavad sõda, kui jah, siis miks? Need küsimused hakkasid ringlema kohe pärast Venemaa sissetungi algust. Sellest ajast alates on vastuste leidmiseks korraldatud mitu suurt arvamusküsitlust. Kuid paljud eksperdid kahtlevad nende küsitluste paikapidavuses, sest täieliku tsensuuri tingimustes, repressioonide ja hirmu õhkkonnas on vastajate siirus kaheldav.

Hoolimata erinevate uuringute läbiviijate taustast näitavad küsitlused üht tendentsi — mida vanemad on vastajad, seda enam kalduvad nad toetama Ukraina-vastast sõda. Seega võib Venemaa ühiskonna sotsiaaldemograafiliste iseärasuste analüüs olla väga kasulik mõistmaks, et arvamusküsitluste tulemused ei ole tegelikkusest kuigi kaugel. Vene ühiskonna demograafilise struktuuri eripära võimaldab eristada kahte suurimat makrogruppi: Teise maailmasõja järgset beebibuumi põlvkonda ja millenniumilapsi. Ajalooline kontekst, elukogemus, infotarbimise viisid ja majanduslik sõltuvus riigist mõjutavad tugevalt seda, kuidas need makrogrupid tajuvad Kremli püüdlusi Ukraina vallutamisel. Käesoleva töö eesmärk on selgitada, kuidas Venemaa elanikkonna demograafilised iseärasused tekitavad nõudlust teatud poliitilise tegevuskava järele ja mõjutavad inimeste suhtumist Ukraina-vastasesse sõtta.

Laadi alla ja loe (inglise keeles): A War of the Final Soviet Generation (PDF)