Venemaa sõjandusalane areng

Iraani kaitsetööstus: mida on Venemaa jaoks varuks?

Hoolimata ulatuslikest sanktsioonidest, kurnavast islamirevolutsioonist ja sõjast Iraagiga on Iraan suutnud viimastel aastakümnetel nullist üles ehitada iseseisva kaitsetööstuse ja näidata arvestatavat võimsust relvasüsteemide tootmisel. Edu algas kolmanda põlvkonna hävitajate ja tankide lihttehnoloogilise pöördprojekteerimisega ning nüüdseks on jõutud suure täpsusega pikamaa ballistiliste rakettide tootmiseni.

Loe rohkem

Vene militaarrobotite areng: teooria, praktika ja järeldused

Venemaa sõjalistelt õppustelt, -operatsioonidelt ja kaitsetööstusnäitustelt on näha, et järjest enam õhu-, maa- ja mereplatvorme on mehitamata. Läänemaailma vaatlejad on mõned eksemplarid maha kandnud, pidades neid selgeks läbikukkumiseks ja ebarealistlike püüdluste näiteks, omamoodi Potjomkini küla laadseks demonstratsiooniks. Küll aga ei saa eitada, et Venemaa kaitsevaldkonna juhtidel, sõjalistel teoreetikutel ja praktikutel on suur huvi erineva autonoomiatasemega robotite sõjalise rakendamise vastu ülesannete täitmiseks.

Loe rohkem

Vene Föderatsiooni relvajõud – prognoos aastaks 2013

Eelmise prognoosi koostamise fooniks oli 2011. aasta lõpus Venemaad haaranud poliitiline ebastabiilsus ning sellest tulenenud mõningane määramatus ka relvajõude puudutavates arengutes. Sellele vaatamata realiseerusid mitmed prognoosis tõenäoliseks hinnatud suundumused ja sündmused.

Loe rohkem

Vene armeereform 2008-2012

Käesoleva analüüsi eesmärgiks on anda ülevaade 2008. aastal käivitatud Vene relvajõudude reformi senisest kulust ning Vene relvajõudude relvastuse ja varustuse moderniseerimisest.
Kirjutise eesmärgiks ei ole käsitleda strateegilisi- ja tuumajõude, autori eesmärgiks on olnud vaadelda eelkõige konventsionaalseid sõjalisi võimeid ning nedega seonduvat.
Kirjutises on kasutatud avalikke primaarseid ja sekundaarseid allikaid. Tekstis esitatud
seisukohtade ja hinnangute näol on tegemist autori isiklike vaadetega, mis ei esinda Eesti kaitseministeeriumi, välisministeeriumi, kaitseväe peastaabi või teiste Eesti vabariigi ametiasutuste vaateid, seisukohti või käsitlusi.
Tekstis esinevate võimalike fakti- ja tõlgendusvigade eest on vastutav käesoleva teksti autor ainuisikuliselt.

Loe rohkem

Vene relvajõudude võitlusvõime on pigem kahanenud

RKK analüütik Kaarel Kaas kirjutas Soomes avaldatud Venemaa relvajõude puudutavat raportit analüüsides, et 2008. aastal alanud armeereform on Vene relvajõudude võitlusvõimet pigem kahandanud ning Venemaa sõjaline võimekus pikas perspektiivis küll kasvab, kuid seda mõõdukas tempos ja Nõukogude Liiduga sarnanevat sõjalist potentsiaali ei saavuta Venemaa enam kunagi.

Loe rohkem

Gallia jäälõhkuja

Kui tõenäoline on, et Prantsusmaa müüb Venemaale Mistral-klassi dessant- ja staabilaevad, millised on osapoolte huvid ning võimalikud takistused tehingu tõeks saamise teel? Selle üle arutleb RKK analüütik Kaarel Kaas.

Loe rohkem