märts 3, 2012

Vene armeereform 2008-2012

Käesoleva analüüsi eesmärgiks on anda ülevaade 2008. aastal käivitatud Vene relvajõudude reformi senisest kulust ning Vene relvajõudude relvastuse ja varustuse moderniseerimisest.
Kirjutise eesmärgiks ei ole käsitleda strateegilisi- ja tuumajõude, autori eesmärgiks on olnud vaadelda eelkõige konventsionaalseid sõjalisi võimeid ning nedega seonduvat.
Kirjutises on kasutatud avalikke primaarseid ja sekundaarseid allikaid. Tekstis esitatud
seisukohtade ja hinnangute näol on tegemist autori isiklike vaadetega, mis ei esinda Eesti kaitseministeeriumi, välisministeeriumi, kaitseväe peastaabi või teiste Eesti vabariigi ametiasutuste vaateid, seisukohti või käsitlusi.
Tekstis esinevate võimalike fakti- ja tõlgendusvigade eest on vastutav käesoleva teksti autor ainuisikuliselt.

03.03.2012, Kaarel Kaas
Käesoleva analüüsi eesmärgiks on anda ülevaade 2008. aastal käivitatud Vene relvajõudude reformi senisest kulust ning Vene relvajõudude relvastuse ja varustuse moderniseerimisest.
Kirjutise eesmärgiks ei ole käsitleda strateegilisi- ja tuumajõude, autori eesmärgiks on olnud vaadelda eelkõige konventsionaalseid sõjalisi võimeid ning nedega seonduvat.
Kirjutises on kasutatud avalikke primaarseid ja sekundaarseid allikaid. Tekstis esitatud
seisukohtade ja hinnangute näol on tegemist autori isiklike vaadetega, mis ei esinda Eesti kaitseministeeriumi, välisministeeriumi, kaitseväe peastaabi või teiste Eesti vabariigi ametiasutuste vaateid, seisukohti või käsitlusi.
Tekstis esinevate võimalike fakti- ja tõlgendusvigade eest on vastutav käesoleva teksti autor ainuisikuliselt.

Lae alla: Vene armeereform 2008-2012 (PDF)