Analüüsid

NATO laienemine: stabiilsuse ja vabaduse laiendamise strateegia

2014. aastal on mitu NATO ajaloolise külma sõja järgse Kesk- ja Ida-Euroopasse laienemisega seonduvat aastapäeva. 15 aasta eest, 1999. aasta kevadel said Poola, Tšehhi Vabariik ja Ungari – kes said liitumiskutse 1997. aastal Madridi tippkohtumisel – esimesteks postkommunistlikeks riikideks NATO ridades. Kümne aasta eest, 2004. aasta märtsis toimus ulatuslikem NATO laienemine – 2002. aasta Praha tippkohtumisel välja kuulutatud „Suure paugu“ laienemisringi tulemusena ühinesid alliansiga Bulgaaria, Eesti, Läti, Leedu, Rumeenia, Slovakkia ja Sloveenia.

Loe rohkem

Poliitika tagasitulek

RKK vanemteadur Kadri Liik on kirjutanud analüüsi eelseisvatest presidendivalimistest Venemaal. Autor on veendunud, et homsed valimised ei saa olema vabad ega ausad. Valimistulemus on ette otsustatud ja kõik teavad seda. Kuid paradoksaalsel kombel ei tarvitse Vladimir Putini kolmas valimisvõit tuua riigis kaasa pikaajalist stagnatsiooni, vaid võib osutada võimalusele, et Venemaal hakatakse uuesti tegelema tõelise poliitikaga ning et taas kord tekivad poliitika ja poliitiliste põhimõtete vahele kokkupuutepunktid, millest pole jälgegi olnud juba ammu enne seda, kui Putin kogu poliitilise süsteemi kinni „külmutas“.

Loe rohkem

Vene armeereform 2008-2012

Käesoleva analüüsi eesmärgiks on anda ülevaade 2008. aastal käivitatud Vene relvajõudude reformi senisest kulust ning Vene relvajõudude relvastuse ja varustuse moderniseerimisest.
Kirjutise eesmärgiks ei ole käsitleda strateegilisi- ja tuumajõude, autori eesmärgiks on olnud vaadelda eelkõige konventsionaalseid sõjalisi võimeid ning nedega seonduvat.
Kirjutises on kasutatud avalikke primaarseid ja sekundaarseid allikaid. Tekstis esitatud
seisukohtade ja hinnangute näol on tegemist autori isiklike vaadetega, mis ei esinda Eesti kaitseministeeriumi, välisministeeriumi, kaitseväe peastaabi või teiste Eesti vabariigi ametiasutuste vaateid, seisukohti või käsitlusi.
Tekstis esinevate võimalike fakti- ja tõlgendusvigade eest on vastutav käesoleva teksti autor ainuisikuliselt.

Loe rohkem

Olukord Afganistanis 2011. aasta esimesel poolaastal

Käesoleval aastal täitub 10 aastat sõjaliste operatsioonide algusest Afganistanis. Kui operatsiooni alguses olid lääneriigid koos oma afgaani liitlastega võitluses al-Qaeda ja Talibani režiimi vastu väga edukad, siis seoses vahepealse USA tähelepanu nihkumisega Iraagile on mässuliste tegevus alates 2005-2006. aastast riigis pidevalt intensiivistunud. Selle tõkestamiseks ja initsiatiivi taashaaramiseks otsustas USA juhtkond 2009.a lõpus viia Afganistani täiendavad 30000 sõjaväelast, kusjuures nende väljatoomine pidi algama 18-24 kuu möödumisel. Täiendusi saanud liitlasväed korraldasid 2010.a Lõuna-Afganistanis rea operatsioone, mille tulemusena tõrjuti mässulised välja nende mitmetelt tugialadelt Helmandi ja Kandahari provintsides. See asjaolu ning sõjategevuse jätkumine kogu talve jooksul nõrgestas mässulisi tunduvalt.

Loe rohkem

Eesti erakondade valimislubadused riigikaitse osas

2011 on valimiste aasta ja riigikaitse ei ole õnneks teema, mis köidaks valijate ja erakondade tähelepanu suuremal määral. Just nimelt õnneks, sest oleks kahetsusväärne kui riigi julgeolekut arutataks seoses korraliste valimistega ja mitte siis, kui valitsuse või riigikogu ette on jõudnud mõni riigikaitse põhiolemust puudutav strateegilist laadi dokument.

Loe rohkem

Mistral-klassi dessantaluste müügitehing Prantsuse trükimeedias

Kuidas on Prantsuse trükiajakirjandus kajastanud Mistral-klassi laevade võimalikku müüki Venemaale ning millistele argumentidele ja aspektidele on seoses müügiga Prantsusmaal enim tähelepanu pööratud, kirjeldab Joonas Tarase uurimustöö. Taras oli 2010. aasta juunist kuni sama aasta septembrini Rahvusvahelises Kaitseuuringute Keskuses tegev internina, analüüsi näol on tegemist tema praktikatööga.

Loe rohkem

NATO artikkel 5 ja “uued” ohud

Kuhu peaksid NATO uues strateegilises kontseptsioonis paigutuma ohud, mida ei ole rangelt võttes võimalik kvalifitseerida vahetu sõjalise rünnakuna ja seega ka Põhja-Atlandi Lepingu artikkel 5 toimealasse kuuluvana? RKK teaduri Maria Mälksoo analüüs käsitleb küber- ja energiajulgeolekualaste väljakutsete käsitlemise probleemi “artikkel 5-tüüpi” ohtudena.

Loe rohkem

Analüüs Abhaasia presidendivalimistest

Rahvusvahelisel Kaitseuuringute Keskusel on valminud analüüsipaber Abhaasia eelseisvate presidendivalimiste teemal, mille on kirjutanud meie kaastöötaja Ivan Suhhov. Paberis analüüsitakse Abhaasia poliitilist olukorda 2008. aasta augustisõja järel, lahatakse nii ametisoleva presidendi kui tema kahe peamise oponendi tugevusi, nõrkusi ja poliitilisi seisukohti ning hinnatakse Venemaa eelistusi ja mõjukust antud valimiste kontekstis.

Loe rohkem