märts 19, 2009

Lühianalüüs Ukraina julgeolekupoliitika probleemidest

Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus osales Ukraina julgeolekupoliitika probleemide arutelul, mille tulemusena anti välja kokkuvõtlik analüüs välistest ohtudest, sisemistest probleemidest ja esmatähtsatest küsimustest Ukraina julgeolekusektoris. Analüüsis vaagitakse ka väljatoodud probleemide mõju Ukraina ja NATO vahelisele koostööle. Analüüsi koostamist juhtisid Ukraina julgeolekuametnikud ja mõttekodade esindajad. RKK osales sellest protsessis NATO-Ukraina NGO-de partnerluse algatuse raames (NATO-Ukraine Partnership Network for Civil Society Expertise Development).

19.03.2009, Riina Kaljurand, Merle Maigre
Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus osales Ukraina julgeolekupoliitika probleemide arutelul, mille tulemusena anti välja kokkuvõtlik analüüs välistest ohtudest, sisemistest probleemidest ja esmatähtsatest küsimustest Ukraina julgeolekusektoris. Analüüsis vaagitakse ka väljatoodud probleemide mõju Ukraina ja NATO vahelisele koostööle. Analüüsi koostamist juhtisid Ukraina julgeolekuametnikud ja mõttekodade esindajad. RKK osales sellest protsessis NATO-Ukraina NGO-de partnerluse algatuse raames (NATO-Ukraine Partnership Network for Civil Society Expertise Development).

Lingid: Ukraine’s National Security in the XXI Century 23.03.2009

Priorities and Challenges of Ukraine’s National Security Policy 15.10.2008