november 10, 2008

Valmis analüüs Krimmi julgeolekust

Gruusia sõjast alates on kõlanud hinnanguid, et Ukrainast ja Krimmist saavad järgmised ohvrid Venemaa agressioonis naaberriikide vastu. Ja tõepoolest, alates oranžist revolutsioonist, on Moskva püüdnud Ukrainat korduvalt provotseerida. Kontroll Krimmi poolsaare üle suurendaks Vene sõjalist ja majanduslikku mõjuvõimu kogu Musta mere regioonis.

Taoliste spekulatsioonide taustal on RKK uurinud tegelikku olukorda Krimmis ja analüüsinud Krimmi võimaliku konflikti komponente – poolsaare ebamäärane õiguslik staatus, Vene Musta mere laevastik Sevastopolis, Venemaa aktiivne infokampaania Krimmis, krimmitatarlastega seotud etnilised pinged ning Kiievi keskvõimu passiivsus.

Lähemalt saate lugeda lisatud uurimusest

Merle Maigre – Crimea the Achilles Heel of Ukraine