märts 20, 2018

Seminar “Elanikonnakaitse kontseptsiooni tulevik” RKK-s

Veebruaris kiitis Vabariigi Valitsus heaks elanikkonnakaitse kontseptsiooni, mis sätestab kesksed tegevused inimeste elu ja tervise kaitseks nii tsiviil- kui sõjaliste ohtude korral.

Uue lähenemisega rõhutatakse inimeste kriisiolukordadeks valmisoleku olulisust ning elanikele antakse selge soovitus omada vähemalt ühe nädala varusid iseseisvaks hakkamasaamiseks.

20. märtsil toimus RKK-s seminar, kus kontseptsiooni tutvustasid Indrek Sirp (Riigikantselei julgeoleku ja riigikaitse koordinatsioonidirektor) ja Priit Laaniste(Siseministeeriumi pääste- ja kriisireguleerimispoliitika osakonna juhataja). Chatham House’i reeglit kasutades läbiviidud diskussiooniga liitus Helen Allas (Naiskodukaitse väljaõppe arendusspetsialist Kaitseliidu Peastaabist) ja seda modereeris Ivo Juurvee RKK-st.