juuni 5, 2020

„Peeglitagusel maal: Põhja-Balti regioon ja USA muutuv roll maailmas“

AFP / Mark Wilson / Scanpix

Mida paremini on asjad korras kodus, seda tugevam ja mõjukam on riik maailmaareenil. USA viimaste aastate keeruline sisepoliitiline olukord mõjutab suurriigi positsiooni maailmas.

Antud analüüs uurib, kuidas kohanduvad Põhja-Balti regiooni riigid – Eesti, Leedu, Läti, Rootsi, Soome ja Taani – president Donald Trumpi administratsiooni välispoliitikaga ja USA muutuvaga rolliga maailmas.

President Trump on raputanud nii USA välispoliitikat kui ka suhteid teiste riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega. See on kaasa toonud kogu suurriikide võimuheitluse ja muutnud tervet senist maailmakorda. Varasem tulevikuvaatav ja laiapõhjaline USA välispoliitika on muutunud kitsaks ja pealiskaudseks. Kohene kasu USA-le välissuhetes on uus norm, mis seab paika USA välispoliitilise kursi ja huvid. Põhja-Balti regioonile ja tervele Euroopale on see raputus, mille tagajärjed on veel põhjalikult läbi vaagimata ja avalikult arutamata.

Antud analüüs külvab pinnasesse seemne, millest loodetavasti kasvab välja laiem debatt USA muutuvast rollist maailmas ja selle mõjust nii Eestis kui Põhja-Balti regioonis. Eesmärgiks on kannustada Põhjamaid ja Balti riike tihedamale koostööle ning luua ühist mõtteruumi. Poliitikakujundajatele, teaduritele ja analüütikutele, rahvusvaheliste suhete huvilistele pakub analüüs ainest aruteludesse Põhja-Balti regiooni tulevikust.

Analüüsi võtmeküsimused:

  • „Vorst-vorsti“ vastu USA välispoliitika – mis on lähedaste suhete hind USA-ga?
  • Põhjamaade ja Balti riikide killustatud kohandumine ja lähenemine USA-le – miks võistelda omavahel?
  • Põhja-Balti regiooni nõrk hääl Euroopa julgeoleku aruteludes – kas transatlantilise sideme toetajad jäävad püsima Euroopas?
  • USA strateegiline pilk on pöördunud Aasiasse. Milliseks kujuneb Euroopa roll maailma suurvõimude heitluses ning kuidas mõjutab see Põhja-Balti regiooni välis- ja julgeolekupoliitilika tulevikku?

Mõned väljavõtted analüüsist:

  • Põhja-Balti piirkonna killustunud koostöö USA-ga mõjutab ka Washingtoni tegusid – neid planeeritakse regionaalselt, kuid viiakse ellu igas riigis eraldi.
  • Euroopa roll USA välispoliitika tulevikus on ebaselge. Samas vajavad teemad nagu kliimamuutused, globaalne kaubandus, rahvusvaheliste organisatsioonide kestlikkus Hiina ühtset atlandiülest nägemust.
  • NB8 „Tarkade Meeste“ raporti uuendamine või uuendamisel olevale Stoltenbergi raportile Balti mõõtme lisamine võib viia ühiste huvide ja eesmärkideni. Uute teemade nagu Kolme Mere Initsatiiv, Arktika ja Hiina ühine arutamine võib anda koostööle uue hingamise.

Täismahus analüüsi “Through the Looking Glass: The Nordic-Baltic Region and the Changing Role of the United States” leiab EVI ingliskeelsest veebist.