märts 21, 2017

Nyborgi gümnaasiumi külastus RKK-s

Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teadurid Riina Kaljurand ja Tony Lawrence kohtusid Nyborgi gümnaasiumi õpilastega.

Taani sotsiaalteaduste ja ajalooklassi õpilased külastasid Tallinna, et rohkem teada saada Eesti koostööst NATO-ga, Balti riikide turvalisusest ning Eesti-Venemaa suhetest, kuid nii informeeritud ja entusiastlike noortega leiti veel muidki aruteluteemasid.