aprill 12, 2018

IV venekeelne Kõrgemate Riigikaitsekursuste seminar

4.-6. aprillil 2018. aastal toimus Viimsi Sõjamuuseumis 4. venekeelne Kõrgemate Riigikaitsekursuste seminar.

Kursuse esimeses moodulis osalesid 22 kuulajat Kirde-Eestis ja Tallinnast. Nende hulgas olid kõrgema ja keskastme juhid ning spetsialistid meditsiini, kultuuri, meedia ning hariduse alal, samuti esindajad äriühingutest ja avalikust sektorist.

Kursusel osalejad said põhjaliku ülevaate Eesti riigikaitse ülesehitusest, samuti külastati mereväe Miinisadamat. Koos politoloog Toomas Alataluga arutleti OSCE teemadel. Soome riigikaitse poliitikast andis ülevaate kontradmiral Georgi Alafuzoffov.

Kursuse kuulajate hinnangul on väga oluline vaba ja vahetu suhtlemine oma ala tippasjatundjatega, et saada täielik ja terviklik pilt mõistmiseks maailma sündmusi ja Eestis seisukohti üksikasjalikumalt.
Vene keelseid Kõrgemad Riigikaitsekursuseid korraldab Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskuse koostöös programmiga Sinu Riigi Kaitse ning Integratsiooni Sihtasutusega.

Kõrgemaid Riigikaitsekursuseid (krkk.icds.ee) on Eestis läbiviidud alates 1999. aastast.