December 19, 2008

Russian influence on Moldovan politics during the Putin era (2000-2008)

Vaatamata teatud edusammudele, mida Moldova Euroopaga integreerumise suunal aastatel 2000-2008 on teinud ning Euroopa Liidu suurenenud rollile riigis, on Moldova endiselt Venemaa tugevas haardes.

Gruusia-Venemaa sõda on andnud põhjust spekulatsioonideks sarnase stsenaariumi kordumise võimalikkusest Transnistrias. Moldova välispoliitika analüütikute väitel on taoliste sündmuste kordumine Moldova territooriumil siiski ebatõenäoline, sest Transnistria separatistlik regioon ei ole ainus viis Moldovat Venemaa mõjusfääris hoida. Selleks on eelkõige vaja ühiskonna killustatust ja vastuvõtlikust Venemaa propagandale ning Moldova on kahtlemata selleks viljakas pinnas.

Vaatamata teatud edusammudele, mida Moldova Euroopaga integreerumise suunal aastatel 2000-2008 on teinud ning Euroopa Liidu suurenenud rollile riigis, on Moldova endiselt Venemaa tugevas haardes.

Gruusia-Venemaa sõda on andnud põhjust spekulatsioonideks sarnase stsenaariumi kordumise võimalikkusest Transnistrias. Moldova välispoliitika analüütikute väitel on taoliste sündmuste kordumine Moldova territooriumil siiski ebatõenäoline, sest Transnistria separatistlik regioon ei ole ainus viis Moldovat Venemaa mõjusfääris hoida. Selleks on eelkõige vaja ühiskonna killustatust ja vastuvõtlikust Venemaa propagandale ning Moldova on kahtlemata selleks viljakas pinnas.

Moldovat juhtiva kommunistliku eliidi motiiv demokraatlike ning majandusreformide läbiviimiseks on tulenenud pigem pettumisest Venemaas kui partneris kui sisemisest veendumisest kuuluda Euroopasse ning integreeruda Euroopa Liidu majandus- ja julgeolekuruumiga.

Analüüs on koostatud suurema uurimistöö raames, mis keskendub Venemaa poliitilise eliidi välispoliitika kujunemisel Putini presidentuuri ajal ning selle mõjule naaberriikides.

Link: Russian influence on Moldovan politics during the Putin era

Filed under: CommentaryTagged with:

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment