mai 19, 2017

RKK tegevjuht osales rahvusvahelisel StratCom 2017 tippkohtumisel

RKK tegevjuht Dmitri Teperik osales Prahas 15.-19. mail 2017 toimunud rahvusvahelisel StratCom tippkohtumisel, mille korraldas mõttekoda European Values (Euroopalikud väärtused) ja millest võttis osa üle 250 valitsuseksperdi, tegevväelase ja spetsialisti erinevatest Euroopa riikidest ja USAst.

Tippkohtumise raames asetleidnud kinnistel sessioonidel arutati hübriidohtude ja strateegilise kommunikatsiooniga seotud teemasid, sh kuidas tõhustada desinformatsiooni-vastaseid meetmeid. Kuna paljud lääneriigid ja rahvusvahelised organisatsioonid on hakanud järjest aktiivsemalt võitlema vaenuliku mõjutustegevusega, siis võtmetähtsusega koostöötegevusteks on koordineerimine ja kogemuste vahetamine.