veebruar 21, 2017

RKK tegevjuht osales arutelul “Kas Eesti vajab uut riigiidentiteeti?”

Noorteühingu Avatud Vabariik kutsel osales RKK tegevjuht Dmitri Teperik 21. veebruaril 2017. a Okupatsioonide muuseumis toimunud seminar-arutelul, kus räägiti riigiidentiteedist, vähemusrahvustest, keele- ja kodakondsuspoliitikast ning sellest kuidas see kõik mõjutab inimestevahelist suhtlemist Eestis.

Ürituse läbiviimist toetas Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) Euroopa Sotsiaalfondi projekti “Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused” vahenditest.

Lisainfo siit.

Kategooriates: SündmusedSildid: