juuli 1, 2020

Rahvusvaheliste sõjaliste operatsioonide roll Saheli stabiliseerimises

Reuters / Joe Penney / Scanpix

Analüüs uurib Euroopa Liidu ja/või NATO liitlaste – sealhulgas Eesti – soovi ja suutlikkust jätkata rahvusvaheliste jõupingutuste toetamist Sahelis (kaasa arvatud sõjalisi operatsioone ja missioone – MINUSMA, EUTM ja Barkhane), eriti Covid-19 pandeemia ajal. Analüüs toetab valitsuste, sõjalistele otsuste langetajate ja ekspertide arutelusid ennekõike nendes riikides, mis panustavad rahvusvahelistesse sõjalistesse operatsioonides Sahelis.

Mali ja teised G5 Saheli maad (Tšaad, Niger, Burkina Faso ja Mauritaania) on poliitiliselt ja majanduslikult nõrgad riigid. Nad kannatavad vaesuse, korruptsiooni ja jätkusuutmatu demograafilise kasvu tõttu. Halvenevad põllumajanduse ja keskkonnatingimused muudavad olukorda veelgi raskemaks. Püsiv islamiterrorism kahjustab riikide majandusarengu ja poliitilise stabiilsuse väljavaateid, ähvardades tekitada laiaulatuslikku kaost.

Lääne sõjaline ja julgeolekuabi ning majanduslik ja haridusalane toetus on igati vajalik G5 Saheli riikide julgeolekuolukorra stabiliseerimiseks ja nende kokku kukkumise ärahoidmiseks. Euroopa riikidel, eriti Prantsusmaal ja selle partneritel, on Sahelis olulised huvid, mis on seotud terrorismivastase võitlusega, kohaliku majanduse arendamisega, massimigratsiooni ärahoidmisega ja loodusvarade kasutusele võtmisega. Lisaks on, Aafrika, sealhulgas Sahel, muutunud taaskord suurriikide võimuvõitluse tandriks, milles osalevad aktiivselt ka Hiina ja Venemaa.

Analüüsi esimene peatükk annab ülevaate Saheli üldisest olukorrast fookusega Mailil ning toob välja põhilised piirkondlikud probleemid ja ohud. Teine ja kolmas peatükk kirjeldavad erinevaid Eesti osalusega rahvusvahelisi operatsioone, mida juhivad Euroopa Liit, ÜRO ja Prantsusmaa. Neljandas peatükis hinnatakse lühidalt Covid-19 pandeemia mõju. Järelduste osas käsitletakse Malis ja selle ümbruses toimuvate rahvusvaheliste sõjaliste operatsioonide laiendamise ja tugevdamise väljavaateid.

Mõned olulisemad järeldused:

  • Prantsusmaa ja naaberriigid päästsid Mali tõenäolisest Afganistani/Talibani stsenaariumist 2013. aastal. Saheli piirkonna “talibaniseerumine” ei ole üksnes teoreetiline võimalus, vaid peaaegu paratamatu sündmus, kui Lääs ei paku piisavalt toetust Saheli riikidele.
  • Rahvusvahelisi missioone ja operatsioone tuleb tugevdada terroristide kerksuse baasi murdmiseks, eriti marginaliseeritud kogukondades (näiteks Mali, Nigeri ja Burkina Faso riigipiiride kolmikpuntki ümber asuvas Liptako regioonis, kuhu paisatakse uus võimekas sihtjõud Takuba).
  • Sõjaline tegevus julgeoleku tagamiseks Sahelis puudutab siiski sümptomeid, mitte piirkonna probleemide tegelikke põhjuseid. Saheli riigid vajavad eelkõige humanitaarabi ja toetust majandusarenguks. 
  • Sahelit ohustab hüljatus, kui terrorismi kerksus püsib ning julgeoleku kindlustamise edu on piiratud. Lisaks, olulist rolli mängivad ka rahvusvahelise kogukonna väsimus ning muud tegurid (sealhulgas pandeemiad nagu Covid-19).

 

Täismahus analüüsi Stabilising the Sahel. The Role of International Military Operations leiab RKK ingliskeelselt kodulehelt.