detsember 3, 2014

Koostöö ja konflikt Arktikas: teekaart Eestile

Arktika strateegiline tähtsus kasvab sedamööda, kuidas merejää taandub ning varem ligipääsmatuid piirkondi on võimalik uurida ja kasutusele võtta.

Arktika võib pakkuda mitmesuguseid loodusvarasid ja majanduslikke hüvesid – näiteks maavarasid, süsivesinikke, kalapüügialasid ning lühemaid laevateid – ning anda võimalusi rahvusvahelise koostöö tihendamiseks. Piirkonna rikkusega kaasneb aga ka potentsiaalne oht rahvusvahelisele stabiilsusele. Arktika vastu tunneb huvi väga mitmekesine grupp riike ja rahvusvahelisi organisatsioone Euroopast Kaug-Idani. Lisaks sellele lisandub sellega uus mõõde ajalooliste vaenlaste vastasseisu. Näiteks kuulub viiest Põhja-Jäämere rannikuriigist neli NATO-sse – viies on aga Venemaa.

Lae alla: Cooperation and Conflict in the Arctic: A Road Map for Estonia (PDF)